Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni

 
 

Archiwum

 

Konferencja ,,Typy przywództwa politycznego w Polsce i na świecie”.

12.11.2009 r.

Czas: 12,13 listopada 2009, początek godz. 11.00
Miejsce: Klub Marynarki Wojennej, , Riwiera”, Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1
Organizator: Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Celem konferencji jest m.in. prezentacja teorii politycznych uwarunkowań przywództwa politycznego, Przedstawienie typów przywództwa politycznego w Polsce w ujęciu genetycznym, strukturalnym i funkcjonalnym, przedstawienie dylematów przywództwa politycznego w Polsce współczesnej a także prognostyczne spojrzenie na typy przywództwa politycznego w Polsce, ewolucję typu przywództwa politycznego w świecie współczesnym i wpływ czynników kulturowo cywilizacyjnych na typ przywództwa politycznego.

Program konferencji:
12. listopada 2009 ( czwartek)

11.00-11.30 otwarcie konferencji (Sala kolumnowa)
Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Wystąpienie Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Wystąpienie Prezesa PTNP, Członka Komitetu Wykonawczego IPSA

11.30-13. 00 Sesja plenarna ( Sala Kolumnowa ) przewodnictwo prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas- Uniwersytet Jagielloński-Wyzwania teoretyczne i innowacje w zakresie studiów nad przywództwem
Prof. dr zw. hab. Marek J. Malinowski- Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów im J. Giedrojcia- Główne wyzwania strategiczne we współczesnym świecie
Prof. dr hab. Roman Backer- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Typologia przywództwa politycznego
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Problem przywództwa politycznego we współczesnych monarchiach
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski- Uniwersytet Gdański- Przywództwo polityczne a przemiany kulturowo-cywilizacyjne
Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki- Uniwersytet Gdański- Przywództwo polityczne w warunkach władzy i autorytetu

13.30- 14.30 obiad w Barze „ Kotwica”

14.30 – 16.30
Panel 1: Typy przywództwa politycznego w świecie współczesnym ( sala 213) przewodnictwo prof. dr hab. Jacek Tebinka- Uniwersytet Gdański
Prof. dr Iwan Pankiewicz- Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie- Nowelizacja ustawodawstwa wyborczego a partyjne przywództwo polityczne na Ukrainie

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz- Dolnośląska Szkoła Wyższa-Od totalitaryzmu do demokracji. Proces budowy struktur władzy demokratyzującego się społeczeństwa na przykładzie Ukrainy
Dr Artur Filipowicz- Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - Biopolityka. Kwestie fundamentalne
Dr Jakub Potulski- Uniwersytet Gdański- Przywództwo polityczne we współczesnej Rosji
Dr Katarzyna Czerewacz, Dr Agnieszka Konopelko – Politechnika Białostocka – Wpływ polityki Federacji Rosyjskiej na kształtowanie modelu przywództwa politycznego w postradzieckich republikach Azji Centralnej
Mgr Karolina Szydywar-Grabowska ( Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni )- Rosja Władimira Putina- teatr jednego aktora

Panel 2: Europejski wymiar przywództwa politycznego ( sala 209 ) przewodnictwo prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki- Uniwersytet Gdański

Dr Grzegorz Ronek- Katolicki Uniwersytet Lubelski- Tony Blair . Przywództwo polityczne.
Dr Beata Nuzzo – Uniwersytet w Messynie- Silvio Berlusconi a mentalność i kultura polityczna włoska
Dr Adam Romejko- Uniwersytet Gdański- Anatomia zwycięstwa- życie i działalność Joerga Haidera
Dr Lucyna Rajca – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przywództwo polityczne w Anglii

Panel 3: „ Przywództwo polityczne w wymiarze lokalnym i narodowym Polski ( sala 104 ) przewodnictwo prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Maciej Szczurowski Uniwersytet Gdański – Kazimierz Sabat jako przywódca emigracji polskiej nowego typu
Dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska, mgr Margot Stańczyk-Minkiewicz- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni- Wizerunek kobiet w polskim systemie politycznym w latach 2005-2009
Mgr Marek Górka – Akademia Pułtuska- Model systemu charyzmatycznego w kampanii wyborczej w roku 2007

16.30 – 17.00 przerwa kawowa w Barze Kotwica

17.00-19.00 Promocja i prezentacja książki poświęconej prof. zw. dr hab. Markowi J. Malinowskiego- Bar Kotwica

13 listopad 2009 piątek

9.00- 10.45
Panel 1 c. d. ( sala 213) przewodnictwo prof. dr hab. Tadeusz Wallas
Dr Marceli Burdelski - Uniwersytet Gdański- Cztery generacje przywódców Chińskiej Republiki Ludowej
Dr Tadeusz Dmochowski- Uniwersytet Gdański- System przywództwa politycznego w ChRL. Biuro Polityczne KC KPCH
Dr Andrzej Anders- Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi- Społeczny fenomen Thaksina Sinawatry na tle sceny politycznej współczesnej Tajlandii

Panel 2 c.d. ( sala 209) przewodnictwo dr Agnieszka Metryka-Kasińska- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski- Uniwersytet Gdański- Generał Stefan Grot-Rowecki- sylwetka polityczna
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski- Uniwersytet Gdański- Przywództwo polityczne w warunkach konspiracji
Dr Arkadiusz Modrzejewski- Uniwersytet Gdański- O przywództwie europejskim
Dr Bożena Drzewicka- Szkoła Wyższa Ateneum- perspektywy przewodzenia politycznego UE w płaszczyźnie praw człowieka w XXI wieku

10.45 – 11.00 przerwa kawowa w Sali Kolumnowej

11.00-13.00
Panel 1. c.d. ( sala 213 ) przewodnictwo dr Marceli Burdelski

Dr Agnieszka Kasińska Metryka – Przywództwo transformacyjne – teoria i praktyka polityczne
Dr Maria Giedz- Wyższa Szkoła Bankowa – Typ przywództwa politycznego w społeczności kurdyjskiej
Dr Stanisław Musiał, Sopocka szkoła Wyższa – Przywództwo polityczne we Francji
Mgr Paweł Trawicki – Liderzy w regionalnej organizacji pozarządowej
Panel 2 c.d. ( sala 209 ) przewodnictwo prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski - Uniwersytet Gdański

Dr Jarosław Och- Uniwersytet Gdański- kilka uwag o polskim przywództwie partyjnym
Dr Grzegorz Grzelak – Uniwersytet Gdański – Lech Bądkowski – przykład regionalnego przywództwa społecznego i politycznego na Pomorzu

Mgr Maciej Hartliński- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- Mechanizmy selekcji przywódców politycznych w Polsce
Dr Gracjan Cimek – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - Warunki przywództwa politycznego
Magdalena Rosani- Uniwersytet Gdański- Przywództwo polityczne Jarosława Kaczyńskiego

13.00-13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji ( duża sala)

 
Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
10.11.2009 r.