Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Działalność naukowa

Badania naukowe

Informacje ogólne

Finansowanie badań naukowych

Konferencje i seminaria

Stopnie i tytuły naukowe

Współpraca z zagranicą

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z 7 czerwca 2002 roku

doktor nauk biologicznych Alicja Ziemienowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Mechanizm transferu i integracji T-DNA Agrobacterium tumefaciens do genomu gospodarza”

uzyskała stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii - biologii molekularnej.

Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. dr hab. Anna Skorupska, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska oraz prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

Dyplom nr 406.

Gdańsk, 4 grudnia 2002 roku.Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.04.2008 r.