Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Organizacja i prawo UG - skład osobowy

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


Wydział Ekonomiczny (3000)

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. (58) 523 10 00
fax: (58) 523 11 10
www: www.ekonom.ug.edu.pl

Dziekan:

Prodziekan ds. nauki i Kształcenia:

Prodziekan ds. Studenckich:

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych:

Dziekanat (3010)

tel. (58) 523 10 04

Kierownik Dziekanatu:

Pracownicy administracyjni:

 • mgr Małgorzata Balicka,
 • Mirosława Dudek,
 • mgr Mariola Forma,
 • mgr Kamila Grządziela,
 • mgr Ewa Krukurka,
 • mgr Magdalena Kałduńska,
 • mgr Monika Lewiniec,
 • Jadwiga Łakoma,
 • Bożena Mieszkowska,
 • mgr Agnieszka Mierzwa,
 • mgr Magdalena Reszka,
 • mgr Anna Żebrowska

Wydziałowe Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe (3091)

Kierownik Laboratorium:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr Tomasz Jastrząbek,
 • Waldemar Kuczewski (tel. (58) 523 11 39),
 • dr Bogdan Nienałtowski (tel. (58) 523 13 05)

Instytut Handlu Zagranicznego (3300)

tel. (58) 523 13 90
tel./fax: (58) 551 13 84

Dyrektor Instytutu:

 • prof. dr hab. Bohdan Jeliński (tel. (58) 523 13 90)

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych:

 • prof. UG, dr hab. Dorota Simpson (tel. (58) 523 13 90)

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia:

 • prof. UG, dr hab. Hanna Treder (tel. (58) 523 13 90)

Sekretariat Instytutu:

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego (3301)

Kierownik Zakładu:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof dr hab. Bohdan Jeliński (tel. (58) 523 13 55)

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski,
 • prof. UG, dr hab. Hanna Treder (tel. (58) 523 13 98)

Adiunkci:

 • dr Joanna Bednarz (tel. (58) 523 12 74),
 • dr Monika Grottel (tel. (58) 523 13 55),
 • dr Agnieszka Stanowska-Hirsch (tel. (58) 523 12 73)

Asystenci:

 • mgr Anna Fornalska

Zakład Marketingu (3305)

Kierownik Zakładu:

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik (tel. (58) 523 13 94),
 • prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak (tel. (58) 523 12 40),
 • prof. UG, dr hab. Dorota Simpson (tel. (58) 523 11 13)

Adiunkci:

 • dr Tomasz Czuba (tel. (58) 523 12 40),
 • dr Marek Reysowski (tel. (58) 523 13 92),
 • dr Marcin Skurczyński (tel. (58) 523 13 94)

Asystenci:

 • mgr Kamila Wardyn

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (3302)

Kierownik Zakładu:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc (tel. (58) 523 13 64),
 • prof. dr hab. Ewa Oziewicz (tel. (58) 523 13 91)

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Sylwia Pangsy-Kania (tel. (58) 523 13 65),
 • prof. UG, dr hab. Piotr Zientara,
 • prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz (tel. (58) 523 13 65)

Adiunkci:

 • dr Tomasz Michałowski (tel. (58) 523 12 73),
 • dr Renata Orłowska (tel. (58) 523 13 65)

Asystenci:

 • mgr Tomasz Bieliński (tel. (58) 523 12 73),
 • mgr Monika Kowalska

Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych (3306)

Kierownik Zakładu:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Adiunkci:

 • dr Sławomir Antkiewicz (tel. (58) 523 14 28),
 • dr Iwona Sobol (tel. (58) 523 11 45),
 • dr Magdalena Mosionek-Schweda (m.mosionek-schweda@ug.edu.pl),
 • dr Magdalena Markiewicz (tel. (58) 523 14 28),
 • dr Urszula Mrzygłód (tel. (58) 523 11 45)

Asystenci:

 • mgr Joanna Adamska-Mieruszewska,
 • mgr Łukasz Dopierała,
 • mgr Joanna Sokół,
 • dr Monika Szmelter (tel. (58) 523 11 45)

Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (3303)

Kierownik Zakładu:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Janusz Neider (tel. (58) 523 13 93)

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Radosław Koszewski (tel. (58) 523 12 42)

Adiunkci:

 • dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (tel. (58) 523 11 13)

Asystenci:

 • mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta (tel. (58) 523 12 40)

Starsi wykładowcy:

 • dr Zbigniew Rudasz (tel. (58) 523 12 42)

Instytut Transportu i Handlu Morskiego (3100)

tel. (58) 523 14 26
fax: (58) 523 13 89
e-mail: seatrade@ug.edu.pl

Dyrektor Instytutu:

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

 • dr Janusz Dąbrowski (tel. (58) 523 14 26)

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:

 • dr Dagmara Wach (tel. (58) 523 14 26)

Sekretariat Instytutu:

 • Hanna Wanasz (tel. (58) 523 14 26, tel./fax (58) 523 13 89)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Barbara Majer (tel. (58) 523 11 14)

Zakład Handlu Morskiego (3102)

tel. (58) 523 13 26

Kierownik Zakładu:

 • prof. UG, dr hab. Hanna Klimek

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Jerzy Kujawa

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Hanna Klimek

Adiunkci:

 • dr Ernest Czermański,
 • dr Janusz Dąbrowski,
 • dr Tomasz Nowosielski

Zakład Gospodarki Globalnej (3106)

tel. (58) 523 13 73

Kierownik Zakładu:

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski,
 • prof. UG, dr hab. Ewa Polak

Adiunkci:

 • dr Jacek Grodzicki,
 • dr Tomasz Gutowski,
 • dr Bożena Kłusek-Wojciszke,
 • dr inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Zakład Gospodarki Elektronicznej (3107)

tel. (58) 523 13 71

Kierownik Zakładu:

 • dr Dagmara Wach

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Janusz Żurek

Adiunkci:

 • dr Olga Dębicka,
 • dr Dagmara Wach

Starsi wykładowcy:

 • dr inż. Karol Kreft,
 • dr inż. Jacek Winiarski

Asystenci:

 • mgr Michał Laskowski,
 • mgr Adam Borodo

Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych (3240)

tel./fax: (58) 523 11 90, 523 13 79

Kierownik Katedry:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Jan Burnewicz

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Monika Bąk,
 • prof. UG, dr hab. Aleksandra Koźlak

Adiunkci:

 • dr Przemysław Borkowski

Asystenci:

 • mgr Agnieszka Ważna

Starsi wykadowcy:

Pracownicy administracyjni:

 • Teresa Halikowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Ewa Kolasa

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych (3220)

tel. (58) 523 13 53, 523 12 28, 523 11 46, 523 12 34
tel./fax: (58) 523 11 90
e-mail: til@gnu.ug.edu.pl

Kierownik Katedry:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Mirosław Krajewski

Adiunkci:

 • dr Joanna Fryca,
 • dr Andrzej Letkiewicz,
 • dr Joanna Hartenberger-Liszek,
 • dr Adam Mytlewski,
 • dr Jagienka Rześny-Cieplińska

Asystenci:

 • mgr Joanna Krupska,
 • mgr Michał Suchanek,
 • mgr Aleksandra Ładniak

Starsi wykładowcy:

 • dr Beata Majecka

Pracownicy administracyjni:

 • Teresa Halikowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Ewa Kolasa

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej (Katedra Jean Monneta) (3480)

tel. (58) 523 13 70
e-mail: obie@bg.ug.edu.pl

Kierownik Katedry:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Profesorowie nadzwyczajni:

Adiunkci:

Pracownicy administracyjni:

 • mgr Barbara Błażejewska

Katedra Logistyki (3250)

tel. (58) 523 13 81
tel./fax: (58) 523 11 90

Kierownik Katedry:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski,
 • prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

Adiunkci:

 • dr Andrzej Jezierski

Asystenci:

 • dr Leszek Reszka,
 • mgr Agnieszka Szmelter

Starsi wykładowcy:

 • dr Alicja Leszczyńska

Pracownicy administracyjni:

 • Teresa Halikowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Ewa Kolasa

Katedra Makroekonomii (3430)

tel. (58) 523 13 24

Kierownik Katedry:

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk,
 • prof. UG, dr hab. Marek Szczepaniec,
 • prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

Adiunkci:

 • dr Wojciech Bizon,
 • dr Andrzej Poszewiecki

Asystenci:

 • mgr Lilia Neumann,
 • mgr Paulina Szulc-Fischer,
 • mgr Adam Szczęch

Starsi wykładowcy:

 • dr Mirosław Jodko,
 • dr Jacek Podhorski-Piotrowski,
 • dr Waldemar Polak

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Katedra Mikroekonomii (3440)

tel./fax: (58) 523 11 64, 523 13 58

Kierownik Katedry:

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Dariusz Filar,
 • prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska

Adiunkci:

 • dr Marcin Brycz,
 • dr Leszek Czerwonka,
 • dr Elżbieta Babula,
 • dr Anna Blajer-Gołębiewska,
 • dr Małgorzata Zielenkiewicz,
 • dr Ewa Ignaciuk,
 • dr Sylwia Machowska-Okrój

Asystenci:

 • mgr Marek Kołatka,
 • mgr Agata Olechnowicz

Starsi wykładowcy:

 • dr Władysława Kiwak,
 • dr Agata Krysińska

Pracownicy administracyjni:

Katedra Polityki Gospodarczej (3500)

tel./fax: (58) 523 12 31, 523 14 20

Kierownik Katedry:

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński

Adiunkci:

 • dr Andrzej Paczoski,
 • dr Grzegorz Szczodrowski,
 • dr Anita Szymańska

Asystenci:

 • dr Jarosław Kempa

Starsi wykładowcy:

 • dr Piotr Kuropatwiński,
 • dr Grzegorz Pawłowski

Pracownicy administracyjni:

 • Janina Kiprowska

Katedra Polityki Transportowej (3230)

tel. (58) 523 13 43, 523 13 82
tel./fax: (58) 523 11 90
e-mail: til@gnu.univ.gda.pl

Kierownik Katedry:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski,
 • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Ryszard Rolbiecki

Adiunkci:

 • dr Dorota Książkiewicz

Asystenci:

 • mgr Aleksandra Gus-Puszczewicz,
 • mgr Maria Matusiewicz

Pracownicy administracyjni:

 • Teresa Halikowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Ewa Kolasa

Katedra Rynku Transportowego (3210)

tel. (58) 523 13 42
tel./fax: (58) 523 11 90

Kierownik Katedry:

 • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Danuta Rucińska,
 • prof. dr hab. Andrzej Ruciński,
 • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Profesorowie nadzwyczajni:

 • prof. UG, dr hab. Stanisław Miecznikowski

Adiunkci:

 • dr Dariusz Tłoczyński,
 • dr Marcin Wołek

Asystenci:

 • mgr Paweł Gałka

Starsi wykładowcy:

 • dr Katarzyna Hebel

Pracownicy administracyjni:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • Ewa Kolasa

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej (3450)

tel. (58) 523 12 23, (58) 523 13 70

Kierownik Ośrodka:

Profesorowie zwyczajni:

 • prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Adiunkci:

Asystenci:

Pracownicy administracyjni:

Zespół ds. szkoleń i projektów unijnych:

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe MBA, Master of business administration (Wydziały: Ekonomiczny i Zarządzania)

Kierownik Studiów:

Sekretariat Studiów:

 • mgr Aleksandra Szczepańska,
 • mgr Agata Nowak (mba@ug.edu.pl, tel./fax (58) 523 13 95)

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
14.01.2014 r.