Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Centrum Aktywności Seniorów 

2012 - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 

Inauguracja Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - rok akademicki 2006/2007

Szanowni Państwo,

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął działalność Uchwałą Senatu UG dnia 3 listopada 2004 roku jako jednostka ogólnouczelniana. Główną inicjatorką przedsięwzięcia była prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, ówczesna Prorektor ds. Kształcenia UG. W latach 2005 - 2008 GUTW opiekowała się prof. dr hab. Anna Szaniawska, zaś w latach 2008-2012 Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Maria Mendel. Obecnie opiekę na GUTW sprawuje Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska.

Ta ogólnouczelniana jednostka UG powstała z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w "złotym wieku" pochodzących z obszaru Trójmiasta i okolic.

Członkiem GUTW może zostać każda osoba w wieku dojrzałym, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę. Obecnie GUTW liczy 1400 słuchaczy, dla których przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Zainteresowani, za niewielką opłatą, uczęszczać mogą na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych oraz zajęć ruchowych.

Każdy, kto wstępuje do naszej wspólnoty, otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów, a cała struktura ma charakter dobrowolny.

Zapisy na GUTW odbywają się dwa razy w roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowane miejsce na zajęciach w następnym semestrze! Wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnych opłat. Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.

Kierownikiem Biura GUTW jest pani Beata Berent

Skład Rady Programowej  GUTW:

Realizację przedsięwzięcia wspomagają :

  • dr Jan Patok, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
  • mgr Małgorzata Zawisza, dyrektor Studium Języków Obcych;
  • Wykładowcy Akademii Medycznej w Gdańsku;
  • Wykładowcy Politechniki Gdańskiej;
  • Towarzystwo Przyjaciół Gdańska;
  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej.

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
07.10.2014 r.