Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Rekrutacja - Informacje dla kandydatów

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Opłaty

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Terminy

Pytania i odpowiedzi

Przydatne informacje


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

studia stacjonarne

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologii

studia stacjonarne

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Biologia, studia stacjonarne II stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Przyroda, studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Biologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Biologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Chemii

studia stacjonarne

Chemia, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Chemia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ochrona środowiska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Ekonomiczny

studia stacjonarne

Biznes i technologia ekologiczna, studia stacjonarne II stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne - wieczorowe

Ekonomia, studia niestacjonarne - wieczorowe I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - wieczorowe I stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Biznes i technologia ekologiczna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia
Amerykanistyka, studia stacjonarne II stopnia
Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia stacjonarne II stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne II stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia
Iberystyka, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia
Logopedia, studia stacjonarne I stopnia
Logopedia, studia stacjonarne II stopnia
Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Rosjoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia
Sinologia, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia
Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska, studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia polska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia polska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia romańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia rosyjska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia rosyjska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Iberystyka, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Rosjoznawstwo, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Sinologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

Archeologia, studia stacjonarne I stopnia
Archeologia, studia stacjonarne II stopnia
Etnologia, studia stacjonarne I stopnia
Etnologia, studia stacjonarne II stopnia
Historia, studia stacjonarne I stopnia
Historia, studia stacjonarne II stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne II stopnia
Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Etnologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Historia sztuki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Religioznawstwo, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia stacjonarne

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne II stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka, studia stacjonarne II stopnia
Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne II stopnia
Matematyka, specjalność matematyka ekonomiczna, studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Informatyka, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Nauk Społecznych

studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia
Filozofia, studia stacjonarne I stopnia
Filozofia, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne I stopnia
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne I stopnia
Politologia, studia stacjonarne I stopnia
Politologia, studia stacjonarne II stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia
Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Psychologia, specjalność neurobiopsychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
Socjologia, studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne - wieczorowe

Psychologia, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

studia niestacjonarne - zaoczne

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika wczesnej edukacji, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Psychologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Oceanografii i Geografii

studia stacjonarne

Geografia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia, studia stacjonarne II stopnia
Geologia, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia
Ichtiologia morska, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Geografia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Geografia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

Administracja, studia stacjonarne I stopnia
Administracja, studia stacjonarne II stopnia
European and international business law and EU administration, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

studia niestacjonarne - wieczorowe

Administracja, studia niestacjonarne - wieczorowe II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

studia niestacjonarne - zaoczne

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Wydział Zarządzania

studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne - zaoczne

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
10.03.2014 r.