Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Rzecznik Prasowy

Rezcznik Prasowy

Senat UG

Konferencje i seminaria

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
Biuro Rzecznika Prasowego
80-952 Gdańsk-Oliwa
ul. Bażyńskiego 1a, p. 123
tel. (+58) 523 25 84 lub wew 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_med

Gdańsk, 16.11.2006 r.

INFORMACJA PRASOWA

Profesor Leszek Balcerowicz Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego

Data wydarzenia: 14.12.2006 r.

16.11.2006 r. Senat UG przyznał Panu Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitny, twórczy wkład w proces transformacji ustrojowej w Polsce oraz za niestrudzoną dbałość o stan finansów publicznych, stabilność polskiego pieniądza, a także za upowszechnianie rzetelnej wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Panu Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi odbędzie się 14 grudnia 2006 r. o godz. 11.00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Laudację wygłosi prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka z Uniwersytetu Gdańskiego.

O nadanie tytułu Panu Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi, wybitnemu ekonomiście, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, wnioskowały wspólnie Rada Wydziału Ekonomicznego i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uzasadnienie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi przedstawił na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 16.11.2006 roku prof. dr hab. Jan Burnewicz, kierownik Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Burnewicz podkreślił, że Leszek Balcerowicz jest wybitną postacią w polskich naukach ekonomicznych, osobą symbolizującą zmiany we współczesnej historii gospodarczej Polski, jednym z nielicznych polskich autorytetów intelektualnych i moralnych na arenie międzynarodowej, wytrwałym i konsekwentnym wojownikiem o ład ekonomiczny i społeczny w bardzo skomplikowanym współczesnym świecie, wzorem i wyznacznikiem kierunków badań oraz kształcenia ekonomicznego w Uniwersytecie Gdańskim.
Wiedza ekonomiczna, którą wzbogacił swą działalnością badawczą i praktyczną Profesor Leszek Balcerowicz, ma bezpośredni i trwały wpływ na poziom badań naukowych i kształcenie w dziedzinie nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Gdańskim. W okresie istnienia obu wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego miały miejsce bardzo częste i intensywne kontakty Profesora Balcerowicza z sopockim środowiskiem naukowym w formie wspólnej realizacji ważnych projektów badawczych, opiniowania prac naukowych, prezentacji nowych problemów na konferencjach naukowych i odczytach.

Powołani przez rady wydziałów: Ekonomicznego i Zarządzania recenzenci osiągnięć Profesora Leszka Balcerowicza zgodnie podkreślili, że Profesor Leszek Balcerowicz jest w Polsce uznanym autorytetem w zakresie badań ekonomicznych, podejmującym istotne dla teorii i praktyki zagadnienia, wdrażającym nowe metody badawcze, tworzącym silne więzi między modelami teoretycznymi i realnymi procesami gospodarczymi. Doniosłość naukowa i praktyczna twórczej myśli ekonomicznej Profesora Leszka Balcerowicza polega na stworzeniu od podstaw nowej teorii dotyczącej logiki i zasad przeprowadzania skutecznej transformacji gospodarczej w krajach dawnego systemu socjalistycznego, sprawdzonej z pozytywnym skutkiem w Polsce oraz na stworzeniu wzorca podstawowych regulacji makroekonomicznych zgodnych z wymogami gospodarki rynkowej, efektywności i sprawiedliwości społecznej.

Fragmenty recenzji:

Prof. dr hab. Cezary Józefiak z Uniwersytetu Łódzkiego
„Profesor Leszek Balcerowicz łączy w sobie walory wybitnego teoretyka ekonomii i wybitnego polityka gospodarczego. Dzięki tym talentom uzyskał wysoką pozycję państwową, a to pozwoliło mu wprowadzać w życie własne koncepcje gospodarcze. Z takim przypadkiem mamy do czynienia tak rzadko, że trzeba go uznać za wyjątkowy. Taka opinia, panująca w środowiskach ekonomicznych na świecie od kilkunastu lat, była powodem przyznania Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi doktoratu honorowego przez wiele uniwersytetów i wyższych uczelni”.

Prof. dr hab. Wojciech Marian Maciejewski z Uniwersytetu Warszawskiego
„Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, iż Profesor Leszek Balcerowicz jest jedyną postacią wśród naukowców i polityków w Polsce który przez cały okres po 1989 roku, bez względu na zmiany otoczenia, z pełnym przekonaniem i konsekwencją angażował się w realizację przyjętego na początku lat dziewięćdziesiątych programu gospodarczego”.

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba z Uniwersytetu Gdańskiego
„Profesor Leszek Balcerowicz jest najbardziej znanym w świecie polskim współczesnym ekonomistą. Cieszy on się także dużym uznaniem w środowisku ekonomistów w Polsce, aczkolwiek - jak to ma miejsce z reguły w przypadku wybitnych ekonomistów i polityków - ma też swoich przeciwników. Jest on szczególnie ceniony za przygotowanie pierwszego w historii programu transformacji polskiej gospodarki od systemu socjalistycznej gospodarki planowej do gospodarki rynkowej oraz za konsekwentne wprowadzanie tego procesu w życie”.

Recenzenci wysoko ocenili osiągnięcia Leszka Balcerowicza w sferze czysto naukowej, podkreślając ważkość podejmowanych problemów, dużą innowacyjność w stawianiu śmiałych hipotez, ogromną erudycję i umiejętność współpracy w zespołach badawczych i dydaktycznych oraz odwagę w procesie udowadniania trafnych ale trudno akceptowalnych społecznie i politycznie teorii ekonomicznych.


Tytułem Doktora Honoris Causa wyróżniło dotychczas Leszka Balcerowicza 15 uczelni: Uniwersytet w Aix-en-Provence we Francji, University of Sussex w Wielkiej Brytanii, De Paul University of Chicago w USA , Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dundee University oraz Staffordshire University w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie na Słowacji, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech, Uniwersytet del Pacifico w Limie w Peru, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Jassach w Rumunii, Uniwersytet im. Georga Mercatora w Duisburgu w Niemczech, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i teraz - Uniwersytet Gdański.
Pierwszy tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego został nadany 19 sierpnia 1974 roku inż. Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu za wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz ogólnej teorii ekonomii. Profesor Leszek Balcerowicz znalazł się w gronie 49 Doktorów Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znajdują się wybitne postaci świata nauki, życia społecznego i politycznego, m.in. prof. Maria Janion, prof. ks. dr Bernard Sychta, dr Richard von Weizsaecker, Gunter Grass, Francois Mitterrand, Lech Wałęsa, prof. Edmund Cieślak, prof. Leszek Kołakowski, prof. Norman J.R. Davies, Madelleine K. Albright, prof. Bernd Jastrorff, Ryszard Kapuściński, prof. Harold Scheraga, Andrzej Wajda, prof. Władysław Bartoszewski, Tadeusz Różewicz.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy UG
Biuro Informacji i Promocji
prasa@univ.gda.plZałączniki

Treść wydarzenia w formacie WORD
wielkość: [33 kB]

Galeria

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
27.03.2012 r.