Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Informacje dla pracowników

Działy

Delegacje krajowe - nowe stawki ryczałtów i diet od 01.03.2013
Komunikat widoczny na stronie od: 21.02.2013 r. do: 31.12.2014 r.


Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z dniem 01 MARCA 2013 r. zmieniają się stawki ryczałtów oraz zasady naliczania diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio:

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł
 • ryczałt za nocleg – 45 zł
 • dieta – 30 zł, przy czym:
  1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
   1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
   2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
   3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
   1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety
   2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  3. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
   • śniadanie – 25% diety
   • obiad – 50% diety
   • kolacja – 25% diety

W celu prawidłowego naliczenia diet prosimy o dołączenie do każdej delegacji krajowej wypełnionego oświadczenia (oświadczenie w załączniku)

Prosimy o zapoznanie się z załączonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju obowiązującym od dnia 01 marca 2013 r. 

 Kwestor UGKomunikat umieszczony przez: Dział Finansowy

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
21.02.2013 r.