Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Informacje dla studentów

Komunikaty dla studentów

Studia

Wymiana naukowa, staże, praca

Sprawy socjalne

Portale UG dla studentów

Ważne jednostki i organizacje studenckie

IkonkaKomunikaty Biura Karier zawierające oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów.


Data ogłoszenia: Tytuł komunikatu:
29.08.2014 r. Dyżury nauczycieli w terminie 09-30.09.2014
wprowadzone przez: Studium WFiS
11.02.2014 r. Stypendia przyznane na semestr letni 2013/2014
wprowadzone przez: Dział Studenckich Spraw Socjalnych
18.10.2013 r. Polityka informacyjna Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
wprowadzone przez: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
01.10.2013 r. Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG
wprowadzone przez: Dział Studenckich Spraw Socjalnych
25.09.2013 r. Dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
wprowadzone przez: Dział Studenckich Spraw Socjalnych
05.09.2013 r. Konkurs stypendalny dla osób pochodzenia romskiego
wprowadzone przez: Zespół Rzecznika Prasowego
11.03.2013 r. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje
wprowadzone przez: Zespół Rzecznika Prasowego
01.10.2012 r. Zmiany w ustalaniu samodzielności finansowej studenta
wprowadzone przez: Dział Studenckich Spraw Socjalnych
09.08.2012 r. II Szkoła Letnia Studia Baltica
wprowadzone przez: Zespół Rzecznika Prasowego
19.05.2011 r. TEKSTY JEDNOLITE: Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
wprowadzone przez: Dział Organizacyjny
03.06.2008 r. Zmienione zasady przyznawania stypendium Miasta Gdyni dla studentów
wprowadzone przez: Biuro Promocji

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
29.08.2014 r.