Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Informacje dla studentów

Komunikaty dla studentów

Studia

Wymiana naukowa, staże, praca

Sprawy socjalne

Portale UG dla studentów

Ważne jednostki i organizacje studenckie

Prosimy koła naukowe o zgłaszanie adresów swoich stron domowych na adres webmaster@ug.edu.pl.

Zasady tworzenia, rejestracji i likwidacji organizacji uczelnianych określa zarządzenie Rektora UG nr 33/R/05.

Międzywydziałowe koła naukowe i organizacje studenckie
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
 • Koło Naukowe Archeologów, dr Marcin Wąs
 • Koło Naukowe Historyków, prof. Józef Arno Włodarski
 • Koło Naukowe Historii i Geografii Cywilizacji, prof. Jan Wendt
 • Koło Naukowe Historii Architektury Sakralnej i Obronnej, prof. Józef Arno Włodarski
 • Koło Naukowe Historii Zakonu Krzyżackiego, prof. Wiesław Dlugokęcki
 • Koło Naukowe Historii Sztuki, dr Marcin Kaleciński
 • Koło Naukowe Historyków Sztuki im. Willy Drosta, dr Zygmunt Kalinowski
 • Koło Naukowe im. Petera von Danzig, prof. Józef Arno Włodarski
 • Koło Naukowe Kultury i Historii Ukrainy, prof. Józef Arno Włodarski
 • Koło Naukowe Miłośników Państw byłego ZSRR, dr Arkadiusz Janicki
 • Koło Naukowe Miłośników Wschodu, prof. Zbigniew Opacki
 • Koło Naukowe Młodych Polityków, dr Arkadiusz Janicki
 • Koło Naukowe Podróżnicze „Wostok”, dr Piotr Niwiński
 • Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków SMOK, dr Piotr Niwiński
 • Studenckie Koło Naukowe Etnologów, dr Mariusz Kairski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii

 

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
03.03.2014 r.