Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni

Kapitał Ludzki. Narodowa Strategis Spójności Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
infrastruktura i Środowisko. Narodowa Strategia Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: budowa budynków Wydziałów Chemii i Biologii

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: budowa budynku Instytutu Biotechnologii

Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
  • rozbudowa Wydziału Zarządzania w Sopocie
  • termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie
  • termomodernizacja obiektów dydaktyczno - badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
  • budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego
  • Fizyka dla przyszłości
  • Fizyka dla medycyny
Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wszystkie projekty - aktualna lista

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
13.02.2014 r.