Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

O nas

O nas

Poprzedni rozdział: Doktorzy Honorowi Uniwersytetu Gdańskiego 40 lat UG Następny rozdział: Stowarzyszenia absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego

Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego

absolwenci UG

Od początku istnienia uczelni Uniwersytet Gdański ukończyło niemal 140 tysięcy absolwentów. Wśród nich spotykamy wybitnych pracowników nauki i osoby odgrywające pierwszoplanową rolę w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym kraju.

W gronie cieszących się ogólnopolską sławą naukowców, którzy są absolwentami Uniwersytetu Gdańskiego, znajdują się osoby związane obecnie z Uniwersytetem Gdańskim, ale także z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi. Należy do nich m.in. prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i kierownik Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, znany badacz tzw. białek szoku termicznego stosowanych m.in. do opracowywania nowych metod walki z rakiem.  Wśród członków korespondentów PAN jest absolwent UG, prof. Grzegorz Węgrzyn, odkrywca leku na rzadką chorobę Sanfilippo oraz prof. Ryszard Horodecki, pracownik naukowy UG, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych zawkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej. Pierwsza dama polskiej biotechnologii prof. Anna Jadwiga Podhajska była inicjatorką i współtwórcą znanego w Polsce Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

Dyplomem gdańskiej uczelni legitymują się znani pisarze, m.in.: autor nagradzanych książek, w tym najbardziej znanej „Henemann”, laureat wielu prestiżowych konkursów i juror Literackiej Nagrody Nike Stefan Chwin, nominowany do Literackiej Nagrody Nike, autor m.in. „Weisera Dawidka” Paweł Huelle czy wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość poetycką Kazimierz Nowosielski. Są w tym gronie także reżyserzy, m.in. członek Europejskiej Rady Filmowej Maciej Adamek, twórca znakomitych spektakli teatralnych Krzysztof Babicki, laureat Festiwalu w Cannes („300 mil do nieba”) i autor popularnych seriali telewizyjnych Maciej Dejczer oraz wielokrotnie nagradzany reżyser i producent filmowy Krzysztof Grabowski. Młody poeta, Krzysztof Dąbrowski, absolwent polonistyki UG, został okrzyknięty przez recenzentów współczesną nadzieją polskiej poezji. Są wśród grona absolwentów UG znani sportowcy – m.in. Monika Pyrek srebrna medalistka Mistrzostw Świata w Helsinkach i Berlinie oraz Europy w Göteborgu w konkursie skoku o tyczce kobiet, mistrzyni i 69-krotna rekordzistka Polski, oraz dziennikarze – m.in. Tomasz Wołek i Piotr Świąc. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Z Uniwersytetem Gdańskim związani są prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej: student – Aleksander Kwaśniewski i zamieszkały kilkaset metrów od kampusu oliwskiego doktor honoris causa UG – Lech Wałęsa, obecnie doradca JM Rektora UG ds. globalizacji. Pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego był zmarły tragicznie Prezydent Lech Kaczyński, a Pierwsza Dama RP Maria Kaczyńska – absolwentką uczelni. Absolwentką UG jest także Jolanta Kwaśniewska.

Absolwentami Uniwersytetu Gdańskiego są premierzy Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk i Jan Krzysztof Bielecki, a także była szefowa kancelarii Prezydenta RP i minister spraw zagranicznych Anna Fotyga, były szef kancelarii Prezydenta RP w latach 2007-2010 Maciej Łopiński oraz szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska w latach 2007-2009 i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak.

Uniwersytet Gdański ukończyli prezydenci miasta Gdańska –Tomasz Posadzki, prezydent miasta Gdańska w latach 1994-1998, a także wojewodowie: Piotr Ołowski i Tomasz Sowiński. Prof. Jerzy Młynarczyk, prezydent miasta Gdańska w latach 1977-1981 przez wiele lat był wykładowcą na UG. Absolwentem UG był także wojewoda pomorski, poseł, senator i marszałek Sejmu Maciej Płażyński. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, absolwent UG, był na uczelni jednym z najmłodszych prorektorów ds. studenckich. Prezydenci Gdyni Wojciech Szczurek, również absolwent UG, i Sopotu – Jacek Karnowski,  uzyskali na Uniwersytecie Gdańskim stopień doktora. Absolwentem uczelni jest także prof. Brunon Synak, wieloletni przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, oraz prof. Józef Borzyszkowski wieloletni prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz wicewojewoda gdański.

Wśród grona absolwentów UG są znani ekonomiści, członkowie Rady Polityki Pieniężnej prof. Dariusz Filar i prof. Anna Zielińska-Głębocka – przez całą naukową karierę wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim, prof. Leszek Pawłowicz – prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Jacek Jezierski – prezes Najwyższej Izby Kontroli, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IV kadencji GIODO. Absolwentem UG był prof. Jan Grajewski – Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1990-2000 i wieloletni pracownik naukowy UG. W 2008 roku prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel z Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG została dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Wielu absolwentów i pracowników związanych z gdańską uczelnią wchodziło w skład rady ministrów. Profesor Robert Głębocki był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, a absolwent gdańskiej polonistyki, Wojciech Książek, wiceministrem w tym samym resorcie. Dyplom Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał też Marek Biernacki minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1999-2000, Adam Giersz minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska, Mirosław Gronicki minister finansów w latach 2004-2005, Janusz Kaczmarek minister spraw wewnętrznych i administracji w 2007 roku i prokurator krajowy w latach 2005-2007, Jan Kuligowski, wiceminister transportu w latach 1990-1991, Jarosław Sellin wiceminister kultury w latach 2005-2007, Marek Zdrojewski, minister łączności w latach 1997-1999. Absolwentami UG byli także Przemysław Gosiewski, który mi. in. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Arkadiusz Rybicki wiceminister kultury w latach 1999-2001; w 1980 roku spisał na tablicy 21 słynnych solidarnościowych postulatów oraz Aleksander Szczygło minister obrony narodowej w 2007 roku i szef kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród absolwentów UG nie brakuje też innych, pełniących znaczące funkcje polityków i parlamentarzystów – są to m.in. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Tadeusz Aziewicz, Jolanta Banach, Aleksander Hall, Jacek Kurski, Agnieszka Pomaska, Jacek Rybicki, Wiesław Walendziak oraz europosłowie Tadeusz Cymański, Janusz Lewandowski i Joanna Senyszyn.

W gronie absolwentów uczelni znajdują się także dyrektorzy i prezesi znaczących instytucji oraz społecznicy, których nie sposób wszystkich wymienić – są to m.in. Adam Burkiewicz – właściciel firmy biotechnologicznej A&A Biotechnology, Maciej Dobrzyniecki, uczestnik wielu gremiów zajmujących się problematyką przedsiębiorczości w Polsce, prezydent Sekcji Polskiej Ligi Europejskiej Współpracy Gospodarczej, Kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club, Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Adam Koperkiewicz Dyrektor Muzeum Historii Miasta Gdańska, Wojciech Rybowski prezes Gdańskiej Fundacji Menadżerów, Jan Szomburg prezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Ryszard Strzyżewicz prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Michał Targowski – od kilkunastu lat dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie, Andrzej Stelmasiewicz – założyciel i prezes zarządu gdańskiej spółki ASTE, działacz społeczny, miłośnik Gdańska, propagator „małych ojczyzn”, twórca i koordynator obywatelskiego programu „Czas Gdańskich Lwów” i założyciel Fundacji „Wspólnota Gdańska” oraz Elżbieta Zubrzycka, szefowa znanego i cenionego Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Wielu absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wciąż utrzymuje kontakt z uczelnią poprzez działalność w stowarzyszeniach absolwentów: Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, które powstało w 1999 roku z inicjatywy absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Stowarzyszeniu Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, sięgającym tradycjami do powołanego 60 lat temu, w lutym 1949 roku, Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, które utworzyli absolwenci rocznika 1948.

 

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Poprzedni rozdział: Doktorzy Honorowi Uniwersytetu Gdańskiego 40 lat UG Następny rozdział: Stowarzyszenia absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
26.08.2011 r.