Lista kierunków studiów na UG 

Lista kierunków studiów na UG Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Kierunek prowadzony na podstawie uchwały nr 20/03 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2003 roku.

 

Informacje na temat rekrutacji.

 

Ochrona środowiska
stopień studiów forma studiów
studia I stopnia studia stacjonarne
studia II stopnia studia stacjonarne
studia niestacjonarne

 

Ostatnio modyfikowane: 20.02.2014