Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Struktura organizacyjna


Dane teleadresowe:

adres: ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
telefon: (0-58) 523-32-10, 523-32-11
fax: (0-58) 523-32-09
e-mail: bib@bg.ug.edu.pl
adres strony domowej: http://www.bg.ug.edu.pl/
 

Pion:

Prorektor ds. Nauki

Główne zadania:

  • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego powstała w 1970 roku z połączenia dwóch bibliotek: Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Ta znacząca dziś w skali kraju książnica - stanowiąca podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego - składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu filii usytuowanych w różnych punktach Trójmiasta. Księgozbiór liczący ponad 1.200 tys. woluminów w tym ponad 3 tys. bieżących tytułów czasopism (780 tytułów zagranicznych), posiada charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie Gdańskim oraz szeroko pojętych zagadnień morskich.
  • Od 1997 roku Biblioteka UG jako biblioteka wiodąca na Pomorzu - jedna z siedemnastu tego typu instytucji w kraju - została uprawniona do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji, co znacząco wpływa na zasób gromadzonych źródeł informacji. W kręgu szczególnych zainteresowań Biblioteki leży gromadzenie zbiorów specjalnych, dotyczących dziejów i kultury naszego Regionu, w formie tradycyjnej (rękopisy, starodruki, wydawnictwa kartograficzne, dokumenty życia społecznego) jak i na nowych nośnikach informacji (zbiory audiowizualne i multimedia).
  • Poza własnymi zasobami na tradycyjnych nośnikach Biblioteka oferuje informacje zawarte w bazach na płytach CD oraz dostęp do ok. 21 tys. tytułów czasopism elektronicznych.
  • Od 1995 roku Biblioteka UG wprowadza dane o zbiorach w formie elektronicznej tworząc katalog online zbiorów nowych i retrospektywnych (adres: katalog.bg.univ.gda.pl). Katalog online pozwala użytkownikom przeglądać zasoby Biblioteki, zamawiać książki oraz prolongować termin ich oddania z dowolnego komputera w sieci Internet. W tym samym roku Biblioteka (jako jedna z pierwszych) przystąpiła do tworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego - NUKAT - (http://www.nukat.edu.pl/).
  • Biblioteka działa na rzecz całego środowiska naukowego Trójmiasta poprzez 7 wypożyczalni, 14 czytelni i informatoria. W 2005 roku odwiedziło ją 509.097 użytkowników, którym udostępniono 1.105.193 woluminów.
  • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest aktywnym uczestnikiem i organizatorem licznych szkoleń, warsztatów, konferencji.
Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
28.06.2013 r.