Studia podyplomowe na UG - Oferta
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Wykaz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim

Uwagi i zgłoszenia aktualizacji prosimy przesyłać na adres: podyplomowe@ug.edu.pl

Wydział / Nazwa Studiów Podyplomowych Telefon
Wydział Biologii
Biologia Sądowa (58) 523 61 83
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych (58) 523 61 69
Wydział Chemii
[międzywydziałowe] Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej (58) 523 52 12
Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH (58) 523 52 08
Wydział Ekonomiczny
Biznes Międzynarodowy
(w języku angielskim)
(58) 523 14 33
Biznesu elektronicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach (58) 523 13 89
Handlu Zagranicznego (58) 523 14 90
Innowacje w turystyce (58) 523 12 21
Innowacyjne praktyki public relations (58) 523 13 90
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich. (58) 523 12 21
(58) 523 12 23
Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym (58) 523 13 90
Marketing Międzynarodowy (58) 523 13 94
[międzywydziałowe] MBA (58) 523 13 95
[międzywydziałowe] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) (58) 523 12 21,
(58) 523 12 23
Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej (58) 523 23 36
Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami (58) 523 13 06,
793 67 62 12
Transport i Logistyka (58) 523 13 45
Zamówienia Publiczne

+ 517 441 229

spzp@ug.edu.pl

Wydział Filologiczny
Emisji i Higieny Głosu (58) 523 23 63
Logopedii Medialnej (58) 523 23 63
Logopedyczne (58) 523 23 63
Metodyka nauczania języka angielskiego i niemieckiego - NOWE! (58) 523 40 69
Nauczanie języka kaszubskiego (58) 523 21 85
Neurologopedyczne (58) 523 23 63
Skandynawistyka (58) 523 21 22
Surdologopedyczne (58) 523 23 63
Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania (58) 523 21 39
+501 109 260
Translatoryka angok@ug.edu.pl
Tłumaczenia ustne angok@ug.edu.pl
Uzupełniające Terapii Logopedycznej (58) 523 23 63
Wczesnej Interwencji Logopedycznej (58) 523 23 63
"Zarządzanie projektami jednostek naukowo - badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych" zofia.pomirska@ug.edu.pl
Wydział Historyczny
Gedanistyki (58) 523 29 56
Historii (58) 523 29 56
Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok (58) 523 29 56
Wiedza o Oriencie (58) 523 29 56

Zakon Krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

(58) 523 29 56
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Matematyka Ekonomiczna (58) 523 21 80
Podstaw Informatyki (58) 523 22 11
Wydział Nauk Społecznych
Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Unii Europejskiej (58) 523 41 41
(58) 523 41 61
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (58) 523 41 41
(58) 523 41 61
Dziennikarstwa i Public Relations (58) 523 44 30
Etyka  
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej)

600 786 954
joanna.belzyt@ug.edu.pl

Organizacji Pomocy Społecznej (58) 523 41 61
Partycypacja społeczna: animacja - superwizja - ewaluacja (58) 523 42 50
Pedagogiczne (58) 523 44 51
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedkm@ug.edu.pl
Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego (58) 523 42 51
Politologii (58) 523 41 41
Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną

(58) 523 43 76

podyplomowe-dzieci@ug.edu.pl

Psychologia Przywództwa w Organizacjach + 730 778 230
Psychologia Sportu (58) 523 43 24
Psychologia Transportu

dr Aleksandra Peplińska

a.peplinska@ug.edu.pl

Reklama i Marketing Medialny (58) 523 44 44
Socjoterapia i praca z grupą - NOWE! pedjjez@univ.gda.pl
Studia wiedzy o Pomorzu

prof. UG, dr hab. Piotr Niwiński niwinski@panda.bg.ug.edu.pl

Tutoring uzdolnień w edukacji - NOWE!  
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

+ 725 991 121

(058) 523 43 26

Wydział Oceanografii i Geografii
GIS - System Informacji Geograficznej (58) 523 65 77
Wydział Prawa i Administracji
Doradztwo finansowe (58) 523 28 27
Podatki i Prawo Podatkowe (58) 523 28 79
Postępowanie Administracyjne (58) 523 28 97
Prawo cywilne

annasylwestrzak@prawo.ug.edu.pl
(58) 523 28 51

Prawa Pracy (58) 523 28 51
Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej (58) 523 28 62
Prawo spółek

sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

(58) 523 28 22
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii (58) 523 29 43
Stanowienie Prawa w terenowej administracji publicznej (58) 523 28 97
Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej (58) 523 28 27
Wydział Zarządzania

Bankowości i Finansów

specjalności:

  1. Bankowość Uniwersalna
  2. Doradztwo Finansowe
(58) 524 49 01
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem (58) 523 11 76,
(58) 523 14 75
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności (58) 523 14 62
zzjs@wzr.ug.edu.pl
Międzynarodowe Rynki Finansowe (58) 524 49 01
Nadzór korporacyjny (58) 523 14 75,
(58) 523 11 76
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami (58) 523-14-08
Projekty Deweloperskie (58) 523 14 64
Rachunkowości i Finansów (58) 523 14 23
Szkoła Menedżerów (58) 523 11 75,
(58) 523 14 17
Wycena Nieruchomości (58) 523 14 64
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej - NOWE!

(58) 523 14 17

(58) 523 11 75

Zarządzania Zasobami Ludzkimi (58) 523 11 75,
(58) 523 14 17
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi (58) 523 11 75,
(58) 523 14 17
Zarządzanie Nieruchomościami (58) 523 14 64
Zarządzanie Projektami (58) 523 14 61
Studia międzywydziałowe
MBA (58) 523 13 95
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) (58) 523 12 21,
(58) 523 12 23
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej (58) 523 54 02

 

Ostatnio modyfikowane: 14.02.2014