Studia podyplomowe na UG - Studia Podyplomowe Surdologopedyczne
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Studia Podyplomowe Surdologopedyczne

Katedra Logopedii,
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58,
sekretariat pokój numer 126,
telefon do sekretariatu: 058 523 23 63, fax 058 523 23 64

Więcej informacji: www.logopedia.ug.edu.pl

 

 

Charakterystyka: studia przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem magisterskim oraz świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznego, a także dla absolwentów filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną; zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w formie 3-dniowych zjazdów.

Program: w czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu m.in. fizjologii i patologii narządu słuchu, audiologii klinicznej, audioprotetyki, różnych metod komunikacji osób z uszkodzonym słuchem, rehabilitacji osób z implantem ślimakowym, audiogennych zaburzeń mowy, terapii środowiskowej itd. Ponadto odbywają praktykę logopedyczną w różnych placówkach. Nauka na studiach kończy się egzaminem dyplomowym.

Kierownik studiów: dr Barbara Kamińska; e-mail: seklog@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Anna Miklaszewska; e-mail: logam@ug.edu.pl, tel. (0-58) 523 23 63.

Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz lekarze laryngolodzy, foniatrzy, audiolodzy i specjaliści z zakresu surdologopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Czas trwania: 2 semestry (ponad 200 godzin)

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Opłaty: 1 950 zł za semestr (podana wysokość opłat dotyczy roku akademickim 2013/2014)

Ostatnio modyfikowane: 25.06.2013