Studia podyplomowe na UG - Studia Podyplomowe Logopedyczne
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Studia Podyplomowe Logopedyczne

Katedra Logopedii,
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58,
sekretariat pokój numer 126,
telefon do sekretariatu: 58 523 23 63, fax 58 523 23 64

Więcej informacji: www.logopedia.ug.edu.pl

Charakterystyka: Podyplomowe Studia Logopedyczne UG istnieją od roku akademickiego 1979/1980. Studia kształcą specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy; zajęcia odbywają się w formie comiesięcznych zjazdów (na I roku - zjazdy 3-dniowe (piątek-niedziela lub sobota-poniedziałek), na II roku - zjazdy 4-dniowe (czwartek-niedziela lub sobota-wtorek) oraz trwającej około dwóch tygodni sesji wykładowej w lipcu; absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.

Program: w czasie czterech semestrów zajęć (ok. 620 godzin dydaktycznych) słuchacze uczestniczą m. in. w wykładach i ćwiczeniach z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, emisji i higieny głosu, psychologii rozwojowej, rozwoju sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka, ortofonii, glottodydaktyki, dyslalii, neurologopedii i surdologopedii.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski; e-mail: logsm@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Lidia Smagieł, tel. 58 523 23 63; mgr Anna Miklaszewska, tel. 58 523 23 74
e-mail: seklog@ug.edu.pl

Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania: 4 semestry

Zasady naboru: rozmowa kwalifikacyjna

Termin zgłoszeń: do 31 maja danego roku

Opłaty: (podana wysokość opłat dotyczy edycji rozpoczynającej się od roku akademickiego 2013/2014)

  • opłata za I rok - 1 800 zł/semestr
  • opłata za II rok - 1 850 zł/semestr
Ostatnio modyfikowane: 24.06.2013