Studia podyplomowe na UG - Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101,
tel. i fax sekretariatu katedry:
(0-58) 523 14 23, 725 991 047

 

Więcej informacji: http://rachunkowosc.wzr.ug.edu.pl/studium/

 

Charakterystyka: w programie studiów m.in.: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, budżetowanie kosztów, rewizja ksiąg handlowych i analiza sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, prawo podatkowe: zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu i w soboty. Ukończenie studiów pozwala (po spełnieniu pozostałych warunków) ubiegać się w Ministerstwie Finansów o koncesje na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Program: w czasie 2 semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach i ćwiczeniach z zakresu ewidencji operacji gospodarczych, przygotowywania i analizy sprawozdań finansowych, rozliczania i kalkulacji kosztów, sporządzania deklaracji podatkowych, list płac i dokumentów rozliczeniowych z ZUS. Ponadto, wykłady obejmują problematykę Kodeksu Handlowego, prawa celnego i dewizowego, finansów podmiotów gospodarczych.

 

Kierownik studiów:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz;
e-mail: rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl

 

Obsługa administracyjna:
mgr Ewa Silska, Maria Dudziak,
tel. (058) 523 1423, 725 991 047
e-mail: rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl

 

Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktycy prawa gospodarczego, prawa podatkowego, rozliczeń z ZUS.

 

 

Czas trwania: 2 semestry (240 godz.). Zasady naboru wg kolejności zgłoszeń.

Terminy zgłoszeń: zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok

 

Opłata: 2200 zł za semestr. Podana wysokość opłaty czesnego dotyczy roku akademickiego 2013/2014.

 

Dokumenty, które należy złożyć:

Ostatnio modyfikowane: 19.11.2013