Studia podyplomowe na UG - Dokumenty
   
Studia podyplomowe na UG Dokumenty

Dokumenty dotyczące studiów podyplomowych

Dla kandydatów:

 
Opłaty za studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim:
  • Uczelnia pobiera opłaty za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 30 zł i jego duplikatu – opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału (zgodnie z paragrafem 21 ust. 2 pkt 5 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188).

Dla organizatorów:

Dokumenty finansowe:

 

 

 Tok studiów:

 
Akademicki System Teleinformatyczny (FAST):

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe  (IRK):

 

Ostatnio modyfikowane: 21.02.2014