Nowoczesne laboratorium dla fizyków źródłem nowej wiedzy

„Fizyka dla przyszłości” to jeden z realizowanych projektów w ramach „Programu wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”, który jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, programu operacyjnego służącego realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Fizyka zawsze była kierunkiem „kosztownym” dla uczelni różnych typów ze względu na bardzo wysokie koszty wyposażenia laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Jednocześnie często właśnie ten kierunek świadczył o prestiżu uczelni wskutek dużego zapotrzebowania na absolwentów Fizyki i ich wpływu na przyswajanie i rozwój nowych technologii w wielu dziedzinach krajowej oraz światowej gospodarki.

Wbrew pesymistycznym prognozom wieszczącym zahamowanie postępu technicznego, istniejące technologie są wypierane przez nowe oparte na daleko idącej miniaturyzacji sięgającej wręcz do skali atomów i cząsteczek. W szczególności nowe wyzwania stoją przed technologiami przetwarzania i bezpiecznego przesyłania informacji. Podołać im mogą tylko odpowiednio przygotowane kadry a tych nie da się wykształcić bez zaplecza w postaci nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych.

Władze Uniwersytetu Gdańskiego od lat były świadome tych potrzeb. Teraz ze wspólnych środków: dotacji unijnych i środków własnych uczelni powstaje nowe fizyczne laboratorium dydaktyczne dla studentów Fizyki wszystkich trzech stopni studiów: licencjatu, studiów magisterskich i doktoranckich. Do dyspozycji studentów i nauczycieli akademickich będzie oddanych 40 zestawów doświadczalnych wyposażonych między innymi w najnowocześniejsze typy przyrządów takich jak: spektrometr ramanowski, spektrofluorymetr, mikroskop elektronowy, detektory pojedynczych fotonów, lasery nowej generacji. Sterowanie tymi urządzeniami i komputerową obróbkę danych będzie jednoczyć uniwersalne, używane na całym świecie środowisko graficzne LabView. Podobne urządzenia absolwenci Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego mają szanse zastać w laboratoriach wiodących firm działających w dziedzinach takich jak: biotechnologia, medycyna, farmacja, chemia, rolnictwo, leśnictwo, elektronika, inżynieria materiałowa, nanotechnologia itd. 30 najnowszych zestawów komputerowych zapewni studentom biegłość w korzystaniu z najnowszych oprogramowań i w komputerowej obróbce danych pomiarowych.

Unikatem w skali krajowej będzie powstająca w ramach nowego laboratorium pracownia informacji kwantowej. Jej obecność jest związana z nowymi wyzwaniami stojącymi przed informatyką a dotyczącymi oczekiwań na nowe niełamalne sposoby szyfrowania danych i kwantowe komputery.

Wsparcie dla kandydatów na kierunki ścisłe

Aby zmniejszyć deficyt specjalistów nauk ścisłych na rynku pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządziło listę tzw. kierunków zamawianych, których studenci będą otrzymywać stypendia przez cały okres studiów. Na tej liście znajduje się także Fizyka, dzięki czemu od nowego roku akademickiego studenci Fizyki Uniwersytetu mogą liczyć na wysokie stypendia w wysokości 1000 złotych miesięcznie niezależnie od stypendiów socjalnych i naukowych.

Wyrównanie braków w wiedzy z przedmiotów ścisłych po ukończeniu szkół średnich zapewniają kandydatom realizowane już od roku, bezpłatne zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą ponadto uczęszczać przez pierwsze lata studiów na bezpłatne konwersatoria obejmujące materiał studiów.

Korzyści

Wszechstronny program podniesienia jakości oferty edukacyjnej na kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego zapewni studentom, już w czasie studiów, kontakty z licznymi ośrodkami zagranicznymi współpracującymi z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki a absolwentom tego kierunku rzetelną wiedzę i możliwości podejmowania ciekawej pracy zarówno w kraju jak i na rynku europejskim.

Prowadzący:  dr Maria Alicka, fizam@univ.gda.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl