Wolne miejsca na kursy e-learningowe dla studentów UG

Akademickie kursy kształcenia na odległość na Uniwersytecie Gdańskim

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą jeszcze zapisywać się na rozpoczynające się w październiku trzy multimedialne kursy prowadzone w ramach zadania „Akademickie kursy kształcenia na odległość na Uniwersytecie Gdańskim – opracowanie e-learningowych materiałów dydaktycznych oraz ich wdrożenie”.

Tematyka kursów:

  • Repetytorium z fizyki z elementami matematyki;
  • Bioinformatyka strukturalna;
  • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniach

Akademickie kursy kształcenia na odległość – opracowanie e-learningowych materiałów dydaktycznych oraz ich wdrożenie to zadanie prowadzone przez prof. Stanisława Wryczę. Uatrakcyjnia ono ofertę edukacyjną największej uczelni Pomorza, skierowaną do studentów Uniwersytetu Gdańskiego w oparciu o metody i techniki kształcenia na odległość, e-learningu i narzędzi Web 2.0.

Zadanie Programu Wdrożenia Nowoczesnych Elementów Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, będącego częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje: Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej, tel. 58-523-14-00, kie@wzr.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl