Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki

PILOTAŻ EKSPERYMENTALNEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „HEURYSTYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI”

Pilotaż eksperymentalnego programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki” (zwany dalej: pilotażem) realizowany jest przez Uniwersytet Gdański w ramach innowacyjnego projektu akademickiego finansowanego ze środków EFS.

Zapraszamy do udziału w projekcie czynnych zawodowo nauczycieli matematyki lub nauczycieli fizyki, legitymujących się wyższym wykształceniem zawodowym lub magisterskim.

INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Szczegółowe warunki udziału w pilotażu podane są w REGULAMINIE PILOTAŻU EKSPERYMENTALNEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „HEURYSTYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI”. Regulamin ten jest do wglądu w Biurze Projektu, w Biurze Zadania oraz na stronie http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/?id_cat=16 

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: innowacja@ug.edu.pl

 Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

KIEROWNIK ZADANIA 12.
dr Adam Jagiełło - Rusiłowski


KIEROWNIK STUDIÓW
dr Anna Malenda

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl