POKL „Kształcimy najlepszych”ZadaniaZad. 5. Współpraca ponadnarodowaUczestnicy/Participants

List of participants

Projekt
„Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju
doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej
Uniwersytetu Gdańskiego

Zadanie 5 „Współpraca ponadnarodowa”

LIST OF PARTICIPANTS

NAME

TITLE

Department

JAGIEŁŁO-RUSIŁOWSKI

Adam

PhD/

adjunct

Institute of Pedagogy

KLEINSCHMIDT

Bartłomiej

MSc/

PhD student

Faculty of Management

KORCZYŃSKA-PARTYKA Dobrosława

MSc/

PhD student

Faculty of Langauages

LEWANDOWSKA-WALTER

Aleksandra

PhD/

adjunct

Institute of Psychology

OBUCHOWSKI

Michał

Prof/

Vice Dean

Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk

OSOWSKI

Bartłomiej

MSc/

PhD student

Faculty of History

RUTKA

Michalina

PhD/

adjunct

Institute of Philosophy, Sociology and Journalism

SZTOLPA

Monika

MSc/

PhD student

Faculty of Social Sciences

TRACZYK

Ryszard

MSc/

PhD student

Faculty of Oceanography and Geography

WIELEWSKA-BAKA

Martyna

MSc/

PhD student

Faculty of Languages

WITKOWSKA

Marta

PhD/

adjunct

Institute of Psychology

WOŹNIAK – KRAWCZYK

Beata

MSc/

PhD student

Faculty of Social Sciences

ZYTKIEWICZ Małgorzata

MSc/

PhD student

Faculty of Oceanography and Geography

 
Ostatnio modyfikowane: 18.07.2014