POKL „Kształcimy najlepszych”ZadaniaZad. 5. Współpraca ponadnarodowa

Zadanie 5. Wspólpraca ponadnarodowa

Zadanie 5 „Współpraca ponadnarodowa” jest komponentem ponadnarodowym projektu POKL „Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych  doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego”. 

Dla uczestników Projektu jest to wyjątkowa okazja do zapoznania się z dydaktyką innowacyjności według modelu fińskiego. Celem komponentu jest stworzenie doktorantom, młodym doktorom, a także nauczycielom akademickim UG, warunków do prowadzenia własnych zajęć dydaktycznych, w wyniku których powstawać będą elementy wdrożeń technologicznych i innowacje społeczne, a ich uczestnicy będą rozwijać poszukiwane w świecie nauki i gospodarki opartej na wiedzy, kompetencje innowacyjności jako efekty kształcenia.

 

W ramach Zadania 5 zorganizowanych zostanie 6 seminariów dydaktycznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Politechniki w Turku, z których 4 odbędą się na Wydziale Nauk Społecznych UG oraz 2 w Turku w siedzibie naszego fińskiego partnera. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w seminariach dostępny jest w Biurze Projektu i Biurze Zadania.

Seminaria będą prowadzone przez wybitnych specjalistów z Politechniki w Turku, a ich tematyka będzie skoncentrowana wokół zagadnienia dydaktyki innowacyjności, w tym przedstawienia sprawdzonych i już stosowanych w fińskiej dydaktyce metod kształcenia innowatorów i członków zespołów badawczo-wdrożeniowych, a także planowania i prowadzenia dydaktyki w oparciu o projekty badawczo-rozwojowo-innowacyjne, np. „Project Hatchery” i „Research Hatchery”. Ponadto efektem końcowym będzie opracowanie przez uczestników Projektu dwóch unikatowych metod dydaktycznych, które będą mogły być realizowane w Uniwersytecie Gdańskim. Metody te zostaną opublikowane w formie elektronicznej.

Ostatnio modyfikowane: 18.07.2014