POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zakończenie rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do I edycji w ramach zadania 5 została zakończona.

Do 14 lutego 2011 roku wpłynęły 43 zgłoszenia. 2 formularze były dostarczone jedynie w wersji elektronicznej, a jedna osoba nie spełniała kryterium formalnego – nie była studentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pozostałe 40 zgłoszeń było analizowanych pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów, i tak: 5 osób legitymowało się lekkim stopniem niepełnosprawności, a 21 osób nie było studentami ostatniego roku. Pozostałe 14 osób spełniało oba kryteria priorytetowe (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz ostatni rok studiów) i na podstawie przeprowadzonych z tymi osobami wywiadów telefonicznych 10 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w I edycji, a pozostałe 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej. Do I edycji zakwalifikowało się 7 kobiet i 3 mężczyzn.

Zajęcia rozpoczynają się 26 lutego. Uczestnikom życzymy samych sukcesów.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na kolejną edycję. Nabór rozpoczniemy od czerwca. Prosimy o przesyłanie informacji o zainteresowaniu z prośbą o przesyłanie Państwu informacji dotyczących rekrutacji do II edycji. Maile proszę przesyłać na adres projekty@integralia.pl– w temacie należy wpisać: „Zgoda na przesyłanie informacji dotyczących rekrutacji na kolejne edycje – UG”

Ostatnio modyfikowane: 24.02.2011Pozostałe artykuły w tym dziale