POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Pierwsza edycja szkoleń rozpoczęta

Dnia 26 lutego b.r. ruszyła pierwsza edycja szkoleń w zad. 5 „Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG” realizowanego w ramach projektu pn. „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych UG”.

 

W ostatni weekend lutego w Hotelu Haffner w Sopocie grupa 10 uczestników odbyła trening z zakresu komunikacji interpersonalnej a w pierwszy marcowy - szkolenie z zakresu sztuki negocjacji. Następne zajęcia obejmować będą zagadnienia autokreacji i budowania swojego wizerunku.

Od 7 marca ruszyły taż indywidualne spotkania coachingowe z doświadczonymi trenerami kariery. Ze względu na konieczność dopasowania terminów do zajęć na uczelni, szkolenia odbywają się w soboty i niedziele, a terminy spotkań coachingowych są indywidualnie dopasowane w pozostałe dni tygodnia.

Jak deklarują sami uczestnicy, czas spędzony na szkoleniach umożliwił im poznanie nowych interesujących osób oraz zdobycie nowej i pogłębienie posiadanej wcześniej wiedzy. Uczestnictwo w zajęciach zwiększa ich motywację do zaangażowania się w działania rozwojowe, zachęca do otwarcia się na ludzi, a także ułatwia rozwój już posiadanych oraz odkrycie nowych własnych silnych stron.

Ostatnio modyfikowane: 15.03.2011Pozostałe artykuły w tym dziale