POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ostatnie spotkania szkoleniowe (7 maja)

Na dzień 7 maja 2011 roku, zaplanowano ostatnie spotkania szkoleniowe dla uczestników projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zrealizowana została ostatnia część szkolenia z zakresu „Skutecznych metod poszukiwania pracy oraz selekcji kandydatów w procesie rekrutacji”. Kolejnym punktem zaplanowanym na sobotę było szkolenie, które przedstawi beneficjentom zalety wolontariatu, który nierzadko otwiera drzwi do kariery.

Obecnie, w systemie ciągłym, odbywają się indywidualne spotkania coachingowe dla wszystkich uczestników projektu.

Coaching – nie jest zwykłym treningiem, warsztatem czy szkoleniem. Jest procesem, który pomaga osobie coachowanej przyspieszyć tempa jej osobistego rozwoju, polepszyć efekty działania i podnieść jakość funkcjonowania.

Jedną z cech charakterystycznych coachingu jest partnerstwo, co odróżnia go od mentoringu, consultingu lub doradztwa. To od beneficjenta zależy cel, przebieg i efekt końcowy tego procesu. Rolą coacha jest przede wszystkim słuchać, zadawać pytania oraz dzielić się nieoceniającymi obserwacjami, gdyż osoba coachowana jest traktowana jako mądra, kompletna i kreatywna jednostka zdolna sama znajdować najlepsze dla siebie rozwiązania oraz sposoby działania, i tylko od niej zależy, czy zrealizuje swoje cele.      

Mamy nadzieję, że każdy z beneficjentów projektu wykorzysta swoją szansę. Widać już pierwsze efekty cyklu szkoleń, doradztwa i coachingu – z początkiem maja pierwszy z dziesięciu beneficjentów projektu „Kształcimy profesjonalistów…” rozpoczyna swój staż.

Życzymy powodzenia i czekamy na dalsze poczynania kolejnych uczestników.

Ostatnio modyfikowane: 13.05.2011Pozostałe artykuły w tym dziale