POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG dobiegły końca.

Szkolenia w I edycji projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” Zadanie 5 – Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG dobiegły końca.

Nadal odbywają się spotkania coachingowe, podczas których kreowany jest rozwój zawodowy beneficjentów. Nadszedł czas na staże u trójmiejskich pracodawców. Staże trwają 150 h. Pierwszy zaczął się już w maju, następne są planowane do końca sierpnia. Do FundacjiGrupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA i do projektu zgłaszają się firmy z różnych branż, oferując stanowiska pracy takie jak:

  • asystent redakcji,
  • asystent ds. projektów w organizacji pozarządowej,
  • asystent ds. organizacji szkoleń w firmie,
  • specjalista ds. turystyki biznesowej,
  • laborant,
  • redaktor biuletynu,
  • pracownik administracji na uczelni wyższej,
  • referent ds. obsługi badań naukowych na uczelni wyższej,
  • pracownik firmy ubezpieczeniowej,
  • specjalista ds. zakupów w korporacji odzieżowej.

Staże dobierane są w zależności od rodzaju i kierunku studiów naszych beneficjentów oraz ich zainteresowań i zamierzeń zawodowych.

Ostatnio modyfikowane: 25.05.2011Pozostałe artykuły w tym dziale