POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Trenerzy prowadzący zajęcia

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów:

Pani Teresa - prowadząca zajęcia „Trening emisji głosu”, z wykształcenia jest aktorką, wykładowcą fonetyki, retoryki i erystyki oraz trenerem. Współpracuje z Centrum Kształcenia Liderów i Wykładowców. Jako aktorka - zawodowo jest związana ze sceną Teatru Miejskiego w Gdyni, swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie artystyczne wykorzystała do wszechstronnej działalności społecznej, kulturalnej i pedagogicznej. Stworzyła cykl programów edukacyjnych „Bawimy się w teatr”, promujących talenty artystyczne młodych twórców. Działania te uhonorowane zostały nagrodą prezydenta Miasta Gdyni (1993, 1996). Obecnie jest konsultantem merytorycznym Konkursów Recytatorskich i jurorem Przeglądów Teatralnych. Prowadzi również warsztaty teatralne dla Osób z Niepełnosprawnością.


Pan Jerzy - prowadzący zajęcia obejmujące podstawy prawa – uważa, że ich znajomość oraz orientacja w przepisach prawnych m.in.: z zakresu prawa pracy, dotyczących osób niepełnosprawnych, pozwoli osobom z niepełnosprawnością łatwiej i swobodniej poruszać się na otwartym rynku pracy. Pan Jerzy od wielu lat związany jest z Fundacją Integralia w zakresie prowadzenia bezpłatnych szkoleń w ramach warsztatów pn. "Aktywizacja Zawodowa" dla osób z niepełnosprawnością. Pracuje jako radca prawny.


Pani Agnieszka - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją wiedzę z zakresu szkoleń umiejętności miękkich poszerzała na Birbeck University of London, gdzie ukończyła kursy z zakresu Certificate and INLPTA Diploma in Neuro – linguistic programming, The Psychology of Testing Selection and Assessment, Effectiveness Communication Training, Assertiveness Training, Stress Management. Jako doradca zawodowy i trener zdobywała doświadczenie w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, gdzie zajmowała się m.in. tworzeniem i prowadzeniem szkoleń "miękkich" z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, twórczości, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie oraz asertywności.

Jest osobą nastawioną na ludzi. Konstruktywna i asertywna komunikacja to jej zdaniem klucz do poznania drugiego człowieka. Jako osoba kreatywna chętnie wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i pomysły zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Gry symulacyjne, ćwiczenia w małych grupach, prezentacje i przede wszystkich jednoznaczne komunikaty co można poprawić i w jakich sposób to podstawowe metody pracy.

Jej motto to: „Ile dasz z siebie tyle dostaniesz w zamian”. Tego wymaga od uczestników na zajęciach – minimum to zaangażowanie na 200%. To przynosi piorunujące efekty, pobudza kreatywność, przełamuje schematy, zwiększa otwartość umysłu i zdolność do innowacyjnych pomysłów … ale żeby się przekonać trzeba ją spotkać. Jednym ze sposobów jest udział w projekcie.


Pani Dorota - z wykształcenia jest politologiem, psychologiem i trenerem. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku politologia o specjalizacji społeczno– ustrojowej, obecnie kończy Uniwersytet Gdański na kierunku psychologii. Uprawnienia trenerskie uzyskała w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.

Od czterech lat aktywnie realizuje liczne projekty. Współorganizowała wiele konferencji, szkoleń oraz warsztatów na UG oraz w ODITK. Jako psycholog współpracowała z Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku oraz z Centrum Interwencji Kryzysowej również w Gdańsku.

Posiada także doświadczenie: w marketingu – w 2008 roku prowadziła kampanię marketingową Szkoły Języków Obcych Profi-lingua w Trójmieście; w dziennikarstwie – w 2002 roku współpracowała z Gazetą Olsztyńską oraz Polskim Radiem Olsztyn, a także w sprzedaży – w 2009 roku pracowała w Solar Company.

Do tej pory prowadziła głównie szkolenia antystresowe oraz aktywizacyjne – dla liderów wiejskich, także zajęcia z twórczego rozwiązywania problemów. Interesuje się i rozwija swoje kompetencje w zakresie: PR, budowania wizerunku, savoir - vivre oraz dress codu w biznesie, asertywności, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży oraz obsługi klienta, technik negocjacji oraz manipulacji.


Pani Magdalena - psycholog (specjalizacja psychologii pracy, organizacji i zarządzania), trener i coach, właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych, takich jak skuteczne zarządzanie sobą w czasie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja i budowanie zespołu. Wyznaje zasadę, że każdy z nas posiada określony talent, zaś sztuką jest odkrycie go w sobie i jak najefektywniejsze wykorzystanie – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prywatnie pani Magdalena jest miłośniczką dobrej muzyki, odkrywania świata poza utartymi szlakami i kreowania słodkich przepisów kulinarnych.


pani Jolanta - psycholog, certyfikowany doradca Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń metodami warsztatowymi z zakresu rozwoju osobistego oraz psychologii pracy. Podczas kilkuletniej współpracy z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej brała udział w realizacji projektów dla osób bezrobotnych. W ramach projektów opracowała i wykonywała motywacyjny program szkoleniowy dla beneficjentów oraz prowadziła warsztaty motywacyjne i wsparcie indywidualne.
Od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego wspierając osoby chore oraz ich opiekunów. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Prowadząc prywatną praktykę kieruje się całościowym ujęciem osoby oraz jej odniesieniem do wyznawanych wartości.


pani Magdalena - psycholog (specjalizacja psychologii pracy, organizacji i zarządzania), trener i coach, właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych, takich jak skuteczne zarządzanie sobą w czasie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja i budowanie zespołu. Wyznaje zasadę, że każdy z nas posiada określony talent, zaś sztuką jest odkrycie go w sobie i jak najefektywniejsze wykorzystanie – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prywatnie pani Magdalena jest miłośniczką dobrej muzyki, odkrywania świata poza utartymi szlakami i kreowania słodkich przepisów kulinarnych.

Ostatnio modyfikowane: 29.11.2012Pozostałe artykuły w tym dziale