POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Pierwsza edycja Projektu - informacje na temat staży

Do końca lipca staże w wymiarze 150 godzin zakończyło 5 spośród 10 uczestników I edycji projektu pn. „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 5 osób nadal kontynuuje staże w firmach i instytucjach z różnych branż dobranych dla naszych beneficjentów stosownie do ich wykształcenia, zainteresowań i dalszych zawodowych planów.

Jedna z uczestniczek projektu, która była stażystką w dużej międzynarodowej firmie, podzieliła się z nami swoją opinią na temat odbytego stażu.

„W tym roku skończyłam studia licencjackie i stanęłam przed wyborem dalszej drogi życiowej. Nie był to wybór łatwy, jednak ogromny wpływ na podjętą przeze mnie decyzje miał udział w projekcie, Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego, który bardzo zmienił moje życie. Projekt ten kończył się stażem, na którego wybór każdy z uczestników miał pośredni wpływ i został on zorganizowany według preferencji studentów, co było genialnym pomysłem ze strony organizatorów. Bo co dałby staż w przedsiębiorstwie, którego profil działalności nie pokrywa się z kierunkiem moich studiów lub tym, co chciałabym w przyszłości robić? Ja dzięki pomocy Fundacji Integralia miałam możliwość pracować w ogromnej firmie międzynarodowej. To doświadczenie pozwoliło mi wykorzystać w praktyce zdobytą podczas studiów wiedzę. Jednak co ważniejsze, dzięki temu stażowi uwierzyłam w siebie. Uwierzyłam, że będąc na początku swojej kariery zawodowej, w dodatku posiadając niepełnosprawność, jestem w stanie odnaleźć się w wielkim świecie biznesu. Nie żałuję decyzji, którą podjęłam ponad pół roku temu o uczestnictwie w tym projekcie. Co więcej - mimo, że staż w ramach projektu się zakończył, przedsiębiorstwo to doceniło jednak moje zaangażowanie i zechciało kontynuować ze mną współpracę. Teraz rozpoczynam studia magisterskie jednocześnie pracując, czyli zdobywam doświadczenie, co na dzisiejszym rynku pracy najbardziej się liczy”

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów UG posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w II edycji projektu!

Rekrutacja do tej edycji jest obecnie w toku, a my otrzymaliśmy już pierwsze formularze zgłoszeniowe. Podobnie jak w I edycji, Fundacja zapewnia objęcie kompleksowym programem szkoleń i staży 10 studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej informacji na temat projektu oraz aktualny formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www projektu:

http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/profesjonalisci/pl/zadania--zad_5_program_szkolen_i_stazy_dla_studentow_niepelnosprawnych_ug/

Można też do nas napisać na adres projekty@integralia.pl, dodając w temacie dopisek „projekt UG”, a my chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania czy wątpliwości związane z projektem.

Przypominamy, że prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 23 września do godz. 12.00 na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG” (decyduje data wpływu do Fundacji).

Ostatnio modyfikowane: 30.08.2011Pozostałe artykuły w tym dziale