POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zaproszenie do udziału w II edycji projektu

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów UG posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w II edycji projektu!


Fundacja zapewnia objęcie kompleksowym programem szkoleń, coachingów i staży 10 studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów specjalistów z różnych dziedzin.

Można do nas napisać na adres projekty@integralia.pl, dodając w temacie dopisek „projekt UG”, a my chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania czy wątpliwości związane z projektem.

Przypominamy, że prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 23 września do godz. 12.00 na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG” (decyduje data wpływu do Fundacji).


Chcąc przybliżyć Państwu trenerów biorących udział w Projekcie, dzisiaj prezentujemy sylwetkę kolejnej prowadzącej.


Pani Monika w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” prowadzi indywidualne coachingi dla uczestników.


Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii, Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Toruniu, warszawskiej Szkoły Trenerów i Akademii Trenera Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od ponad dziesięciu lat aktywnie i z pasją pracuje jako psycholog, trener umiejętności społecznych i osobistych oraz coach. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w organizacjach niosących pomoc psychologiczną rodzinom i dzieciom. Praca ta umożliwiała jej poznanie natury ludzkiej, złożoności relacji międzyludzkich, nauczyła radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania skomplikowanych sytuacji rodzinnych. Następnie rozwijała warsztat psychologiczny w obszarze pracy szkoleniowej jako trener umiejętności społecznych, osobistych i menedżerskich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, coachingu, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania sobą w czasie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych dla różnych grup zawodowych. Współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z organizacjami pozarządowymi z Trójmiasta i Warszawy. Dotychczas szkoliła: pracowników wielu firm (w tym: Media Markt, Young Digital Planet, Platan, PGNIG) oraz pracowników administracji samorządowej, pracowników instytucji rynku pracy (dyrektorów, kierowników działów, doradców zawodowych), pracowników stowarzyszeń i fundacji, bezrobotnych, liderów wiejskich, liczne grupy wolontariuszy organizacji pozarządowych, studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego i Gdańskiego.


W pracy psychologicznej kieruje się myślą psychologów humanistycznych, przede wszystkim C. Rogersa – „umiej podążać za człowiekiem.” Szanuje i odkrywa to, co najlepsze w każdym, z kim pracuje. Pasjonuje ją proces rozwoju człowieka. Z wielką radością odnajduje w trakcie indywidualnych spotkań coachingowych potencjał, który drzemie w człowieku i uważnie pracuje nad blokadami, które przeszkadzają w wykorzystaniu tego potencjału.


Wolne chwile wypełniają jej dzieci. Jest szczęśliwą mamą 5-letniego Bartka i 2-letniej Emilki. Chętnie spędza czas z przyjaciółmi przy muzyce smooth jazzowej i jazzowej. Lubi smaki różnych kuchni, malarstwo nowoczesne, dobrą książkę (I. Allende, H. Murakami, O. Tokarczuk), wieczory z filmem psychologicznym czy biograficznym.

Ostatnio modyfikowane: 22.09.2011Pozostałe artykuły w tym dziale