POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. II edycja projektu - rekrutacja

Rekrutacja w ramach II edycji projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dobiega końca.

Informujemy, że do 23 września wpłynęło do Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA 36 zgłoszeń, które są obecnie analizowane pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów. Przypominamy, że pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby posiadające:

  1. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. status studenta ostatnich lat studiów.

Spełnienie tych dodatkowych kryteriów powoduje priorytetowe traktowanie kandydatów w procesie rekrutacji i na podstawie przeprowadzonych z tymi osobami wywiadów telefonicznych 10 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w II edycji. O wyniku rekrutacji poinformujemy wszystkich drogą mailową, a już w październiku dla wybranej dziesiątki uczestników rozpoczną się szkolenia i indywidualne spotkania coachingowe.

Wszystkim, którzy nadesłali do nas formularze zgłoszeniowe, serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że Projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze strony niepełnosprawnych studentów UG. Jednocześnie już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń na kolejną edycję. Nabór rozpoczniemy od lutegoo czym z pewnością będziemy jeszcze przypominać w kolejnych newsletterach.Zachęcamy też Państwa do przesyłania nam informacji o zainteresowaniu rekrutacją do III edycji. Nasz adres to: projekty@integralia.pl, a w temacie proszę wpisywać: „projekt – UG”.

Ostatnio modyfikowane: 03.10.2011Pozostałe artykuły w tym dziale