POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Szczegółowy harmonogram warsztatów na rok akademicki 2011/2012

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

Zapraszamy w nadchodzącym roku akademickim na bezpłatne warsztaty organizowane przez Biuro Karier UG w ramach projektu: Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ROK 2011

dzień, miesiąc

zakres tematyczny warsztatu

liczba godzin

termin zapisów na warsztat

14,15,16+21,22,23 października (6 dni)

Trening Twórczości

40

3-11 października

17 listopada

Zarządzanie czasem

4

7-16 listopada

2 grudnia 

Radzenie sobie ze stresem

4

21- 29 listopada

ROK 2012

dzień, miesiąc

zakres tematyczny warsztatu

liczba godzin

termin zapisów na warsztat

12 stycznia

Autoprezentacja

4

2 – 10 stycznia

23 lutego

Rekrutacja

4

13 -21 lutego

22 i 23 marca

(2 dni po 10 godzin)

Assessment Center

10

12 – 20 marca

17, 18, 19, 20 kwietnia

(4 dni/ 5 godzin)

Project Managemet

20

2 – 13 kwietnia

8, 9, 10 11 maja

(4 dni/ 5 godzin)

Zakładanie działalności gospodarczej; biznesplan

20

25 kwietnia – 7 maja

Zapisy przyjmujemy od 3 października (osobiście, mailowo lub telefonicznie). Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagana obecność w pełnym wymiarze godzinowym zajęć.

Biuro Karier

ul. Armii Krajowej 110 (pok. 203)
81-824 Sopot
telefon: (0-58) 523 12 07

Ostatnio modyfikowane: 03.10.2011Pozostałe artykuły w tym dziale