POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rozpoczęły się szkolenia w II edycji Projektu

W weekend 22-23 października w hotelu Haffner w Sopocie szkoleniem pt. „Trening komunikacji interpersonalnej” rozpoczął się cykl spotkań szkoleniowych dla dziesiątki uczestników II edycji Zadania 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG realizowanego w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Już wkrótce odbędą się kolejne szkolenia obejmujące tematykę twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem oraz skutecznego zarządzania sobą w czasie. Jednocześnie trwają też indywidualne sesje z coachami kariery.

Szkolenie pt. „Trening komunikacji interpersonalnej” miało spełnić przede wszystkim dwa cele. Po pierwsze miało przybliżyć sam termin komunikacji i tego w jaki sposób można wykorzystać w praktyce umiejętności komunikacyjne na rozmowach kwalifikacyjnych bądź też w przyszłej pracy lub na uczelni. A po drugie, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia w formie dyskusji, zadań czy scenek do odegrania, miało służyć poznaniu się i integracji uczestników tej edycji projektu.

Niewątpliwie powyższy cel został choć w części osiągnięty, a kolejne spotkania uczestników Projektu będą z pewnością sprzyjały dalszej integracji grupy. Być może zaowocują one w przyszłości trwałymi przyjaźniami, podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej edycji, w której wszyscy bardzo szybko się zgrali i spotykają się do dziś. Jak napisała jedna z uczestniczek I edycji; „Trenerzy (…) wykazali ogromne zaangażowanie oraz z powodzeniem pomagali naszej całej grupie stworzyć zgrany zespół. I udało się. Szkolenia się zakończyły, a my wciąż regularnie się spotykamy.” – czego życzymy również uczestnikom obecnej edycji.

Zdaniem prowadzącej szkolenie, p. Agnieszki Potrykus, zajęcia upłynęły w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy są sympatyczni, uśmiechnięci, bardzo dobrze zmotywowani do udziału w Projekcie i nastawieni na osobisty rozwój. W większości mają już sprecyzowane dążenia i wykazują dużą determinację w realizowaniu swoich planów. Mamy więc nadzieję, że udział w Projekcie spełni ich oczekiwania i pomoże uczestnikom w osiągnięciu wyznaczonych przez siebie celów.

Ostatnio modyfikowane: 28.10.2011Pozostałe artykuły w tym dziale