POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ciąg dalszy szkoleń oraz sylwetka kolejnego trenera - p . Agnieszka

W weekend 5-6 listopada odbyły się kolejne szkolenia dla uczestników projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie miało na celu uświadomienie jego uczestnikom, jak istotną rolę odgrywa planowanie, wyznaczanie hierarchii zadań i priorytetów, metody eliminacji „złodziei czasu” oraz umiejętność wyznaczania celów i metod ich realizacji. Uczestnicy szkolenia nabyli i przećwiczyli umiejętności dotyczące planowania, zasad organizacji czasu własnego, określania zadań pilnych i ważnych oraz nawyków wspierających efektywne działanie. Poznali też narzędzia użyteczne w procesie planowania i określania celów. Szkolenie „Twórcze rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem” dostarczyło uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące technik twórczego rozwiązywania problemów (m.in. burza mózgów). Ponadto, mogli oni poznać bariery utrudniające twórcze myślenie i sposoby ich przezwyciężania oraz techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, takie jak ćwiczenia oddechowe, wizualizacja czy relaksacja.


Już niebawem uczestnicy projektu będą mieli okazję, by ponownie spotkać się z panią Agnieszką, trenerem prowadzącym zajęcia z „Treningu komunikacji interpersonalnej”, które odbyły się w październiku oraz szkolenie pt. „Autokreacja – sztuka prezentacji, prowadzenie spotkań i savoir-vivre w biznesie”, które rozpocznie się 19 listopada.


Pani Agnieszka z tytułem magistra ukończyła Psychologię Organizacji i Zarządzania. W ramach studiów na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła również kurs pedagogiczny. Swoją wiedzę z zakresu szkoleń umiejętności miękkich poszerzała na Birbeck University of London, gdzie ukończyła kursy z zakresu Certificate and INLPTA Diploma in Neuro – linguistic programming, The Psychology of Testing Selection and Assessment, Effectiveness Communication Training, Assertiveness Training, Stress Management.


Pierwsze kroki trenerskie stawiała w firmie doradztwa personalnego, gdzie współtworzyła i współprowadziła szkolenia dla firm: Lactima, Dekom czy ITREM. Zdobywała doświadczenie jako doradca zawodowy i trener w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, gdzie zajmowała się m.in. tworzeniem i prowadzeniem szkoleń "miękkich" z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, twórczości, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie oraz asertywności. Wspierała studentów w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy poprzez szkolenia i konsultacje z pisania CV, listów motywacyjnych oraz przeprowadzania symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Prowadziła projekty z radzenia sobie ze stresem dla młodzieży gimnazjalnej oraz z komunikacji interpersonalnej dla pracowników BHP.


Jest osobą nastawioną na ludzi. Konstruktywna i asertywna komunikacja to jej zdaniem klucz do poznania drugiego człowieka. Jako osoba kreatywna chętnie wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i pomysły zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Pasjonuje ją fotografia, podróże oraz kulinaria. Te trzy pasje stara się łączyć. Podczas podróży, tych dalekich i bliskich poszukuje nowych doznań smakowych, by móc je odtworzyć i podzielić się z bliskimi podczas oglądania zdjęć. Jej motto to: „Ile dasz z siebie tyle dostaniesz w zamian”, dlatego w pracę angażuje się w 200%, ponieważ jeśli ma dostać coś od innych to chciałaby aby zachowali połowę tego, co dostali.

Ostatnio modyfikowane: 29.11.2011Pozostałe artykuły w tym dziale