POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ciąg dalszy szkoleń oraz sylwetka kolejnego trenera - p. Teresa

Trwają szkolenia dla uczestników zadania 5 realizowanego przez Fundację grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ostatni weekend odbyła się pierwsza część szkolenia pt. „Autokreacja – sztuka prezentacji, prowadzenie spotkań i savoir-vivre w biznesie”, na którym oprócz nabycia nowych umiejętności, uczestnicy mogli jeszcze bardziej zintegrować się jako grupa. Zdaniem pani Agnieszki prowadzącej te zajęcia, uczestnicy robią duże postępy, mają coraz bardziej sprecyzowane cele dotyczące swojej przyszłości i pomysłów na odbycie staży w konkretnych firmach. Wkrótce czeka ich przygotowanie i przedstawienie na forum grupy krótkiej prezentacji na swój temat, która będzie świetną okazją do sprawdzenia i wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniach w praktyce.

Uczestników czekają też nowe wyzwania, bo już na początku grudnia odbędą się bardzo ciekawe warsztaty z emisji głosu, które poprowadzi pani Teresa - z wykształcenia aktorka, wykładowca oraz trener.

Jako aktorka jest zawodowo związana ze sceną Teatru Miejskiego w Gdyni, swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie artystyczne wykorzystała do wszechstronnej działalności społecznej, kulturalnej i pedagogicznej. Zaznaczyła swoją obecność w społeczno - kulturalnym środowisku Gdyni organizując happeningi i plenerowe imprezy (m.in.: Święto Morza, Szopka Gdyńska, Święto Wiosny) oraz akcje charytatywne na rzecz dzieci i osób potrzebujących pomocy. Stworzyła również cykl programów edukacyjnych Bawimy się w teatr, promujących talenty artystyczne młodych twórców. Te działania zostały dostrzeżone i uhonorowane nagrodą prezydenta Miasta Gdyni (1993, 1996). Obecnie jest konsultantem merytorycznym Konkursów Recytatorskich i jurorem Przeglądów Teatralnych. Prowadzi również warsztaty teatralne dla Osób z Niepełnosprawnością. Praca w teatrze pozwoliła jej współpracować z wieloma wybitnymi twórcami słowa, dźwięku i obrazu. Tę wiedzę wykorzystała do opracowała autorskiego program Nauczanie przez teatr, który od wielu lat realizuje w swojej pracy pedagogicznej.

Jako wykładowca fonetyki, retoryki i erystyki uczy młodzież akademicką sztuki władania słowem na uczelniach, które kształcą przyszłych mówców: nauczycieli, polityków, dziennikarzy, księży oraz animatorów środowisk lokalnych i działaczy społecznych.

Jako trener – współpracuje z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, gdzie realizuje swój projekt Orator. W jego ramach prowadzi szkolenia Emisja głosu oraz Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji, dla osób zatrudnionych w komunikacji ustnej.

Jako aktorka, wykładowca i trener jest wierna zasadzie: „Być dla innych, kochać i służyć w potrzebie”.

Ostatnio modyfikowane: 29.11.2011Pozostałe artykuły w tym dziale