POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Sylwetka kolejnego trenera – pani Dorota

Uczestnicy zadania 5 realizowanego przez Fundację grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są już na półmetku programu szkoleń. Na początku grudnia, na czwartym z kolei zjeździe szkoleniowym mieli oni okazję wziąć udział w ostatniej części szkolenia pt. „Autokreacja – sztuka prezentacji, prowadzenie spotkań i savoir-vivre w biznesie” oraz w ciekawych warsztatach dotyczących emisji głosu. Cały czas trwają też indywidualne sesje coachingowe.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia odbędzie się szkolenie z asertywności w kontaktach zawodowych, a już w styczniu uczestnicy projektu spotkają się z nowym trenerem - panią Dorotą na szkoleniu dotyczącym bardzo ważnej w życiu zawodowym sztuki negocjacji.

Pani Dorota z wykształcenia jest politologiem, psychologiem i trenerem. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku politologia o specjalizacji społeczno– ustrojowej, obecnie kończy Uniwersytet Gdański na kierunku psychologii. Uprawnienia trenerskie uzyskała w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.

Od czterech lat aktywnie realizuje liczne projekty. Współorganizowała wiele konferencji, szkoleń oraz warsztatów na UG oraz w ODITK. Jako psycholog współpracowała z Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku oraz z Centrum Interwencji Kryzysowej również w Gdańsku.

Posiada także doświadczenie: w marketingu – w 2008 roku prowadziła kampanię marketingową Szkoły Języków Obcych Profi-lingua w Trójmieście; w dziennikarstwie – w 2002 roku współpracowała z Gazetą Olsztyńską oraz Polskim Radiem Olsztyn, a także w sprzedaży – w 2009 roku pracowała w Solar Company.

Do tej pory prowadziła głównie szkolenia antystresowe oraz aktywizacyjne – dla liderów wiejskich, także zajęcia z twórczego rozwiązywania problemów. Interesuje się i rozwija swoje kompetencje w zakresie: PR, budowania wizerunku, savoir - vivre oraz dress codu w biznesie, asertywności, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży oraz obsługi klienta, technik negocjacji oraz manipulacji.

Ostatnio modyfikowane: 21.12.2011Pozostałe artykuły w tym dziale