POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Co to jest Coaching i czemu ma służyć?

Po krótkiej świątecznej przerwie ponownie wznowione zostały indywidualne spotkania coachingowe dla uczestników zadania 5 realizowanego przez Fundację grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Coaching można zdefiniować jako proces wspomagania rozwoju klienta, doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem trenera poprzez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań oraz zmianę ograniczających przekonań na temat siebie i swoich możliwości. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów, dzięki wykorzystaniu swoich zasobów: mocnych stron osobowości, wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiedniej motywacji klienta. Coaching niewątpliwie jest świetnym uzupełnieniem odbywających się w ramach Projektu warsztatów grupowych, wzmacnia uczestników i daje im więcej pewności siebie. Wzmocnienie siebie – uświadomienie sobie swoich atutów, praca nad zmianą nieskutecznych działań, ograniczających przekonań nt. siebie wpływa na efektywniejsze działanie i realizowanie ważnych dla uczestnika celów, w tym celów zawodowych.

Jak twierdzi jeden z naszych coachów Coaching to SZTUKA pomagania ludziom w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich i mówienia im, co mają robić. Coach wierzy w mądrość swego klienta, w jego potencjał, który pomaga mu wydobyć na powierzchnię. Najlepszy komplement jaki może otrzymać coach po zakończeniu coachingu to przekonanie klienta, że samodzielnie osiągnął wyznaczone cele, a skoro raz osiągnął swój cel, powie: „dam radę również następnym razem”. Klient po coachingu jest wzmocniony gdyż dostrzega własne zdolności, predyspozycje, potencjał, swoje mocne strony i wie jak je wykorzystać. Co więcej, odkrywa i utwierdza się w przekonaniu, „że od zawsze dysponował tym potencjałem”.

Coaching opiera się na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Tylko w takiej atmosferze można bezpiecznie odkrywać siebie i dokonywać ważnych zmian.

Trwałość zmiany w coachingu wynika z faktu wykorzystywania autentycznych zasobów klienta, możliwości klienta. Gdy raz przekona się o ich istnieniu i zasmakuje w satysfakcji, nabierze wiary we własne możliwości i będzie chciał realizować kolejne zamierzenia swego życia.

Poziom zaangażowania uczestników przekłada się na liczne, osobiste odkrycia własnych możliwości działania w nowy sposób. Pojawia się entuzjazm dla nowych pomysłów, czasem ekstremalnych, bo wymagających rezygnacji z wcześniej wybranej drogi. Pojawiają się decyzje wykraczające poza rozwój zawodowy. Niektóre osoby przemeblowują swoje życie. Czasem coach musi wstrzymać oddech słysząc o odwadze, nowej wewnętrznej sile osoby, której towarzyszy.

Często klient zaskakuje coacha szybkością działania i osiągania zaplanowanych rezultatów. Innym razem siedzą razem jak we mgle, zastanawiając się „ i co teraz?”. To naturalna sytuacja w coachingu, bo gdy dochodzimy do nowych rozwiązań, najpierw pojawia się niepewność, odrobina lęku. Ale to normalny, naturalny stan. Mgła wkrótce opada i ukazuje się piękny obraz nowego rozwiązania, utkany przez klienta, jego ręką. Coach ma zaszczyt oglądania go jako pierwszy.

Z kolei inny coach prowadzący sesje w ramach Projektu, podsumowując aktualne osiągnięcia uczestników dodaje, że efektem dotychczasowej pracy coachingowej jest odkrycie przez każdego uczestnika tego, co w nim stanowi siłę (swoich mocnych stron osobowości, umiejętności), zmiana dotychczasowych przekonań nt. siebie, które stanowiły „kłody”, utrudniające działanie zmierzające do realizacji celów. Uczestnicy poza uświadomieniem sobie zasobów, stawiają bardziej precyzyjne cele wraz z ustalaniem stosownych działań, często związanych z dalszym doskonaleniem osobowości i kwalifikacji.

Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi m.in. profili kompetencyjnych, zadań coachingowych realizowanych pomiędzy sesjami przez uczestników, ćwiczeń rozwojowych realizowanych podczas sesji oraz indywidualnych ścieżek kariery, uczestnicy Projektu mogą bardzo szczegółowo zaplanować swoją przyszłość zawodową. Taki plan obejmuje nie tylko działania w trakcie trwania Projektu, ale - co ważniejsze - także po jego zakończeniu, wskazując jakie kolejno etapy muszą zostać zrealizowane, by osiągnąć cel, jakim ostatecznie jest umiejscowienie naszych beneficjentów na otwartym rynku pracy.

Jednym z elementów tej szczegółowo zaplanowanej ścieżki kariery będą staże, które uczestnicy Projektu rozpoczną już w lutym. Będzie to dla nich świetna okazja, by zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe i sprawdzić się pod katem tego jak funkcjonują w danym środowisku pracy. Każde doświadczenie jest cenną nauką, która może prowadzić do następnych kroków rozwoju własnej kariery.

Ostatnio modyfikowane: 12.01.2012Pozostałe artykuły w tym dziale