POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rekrutacja do III edycji dobiega końca

Trwa proces rekrutacji w ramach III edycji projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informujemy, że do 24 lutego wpłynęło do Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA 20 zgłoszeń, które są obecnie analizowane pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów. Przypominamy, że pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby posiadające:

  1. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. status studenta ostatnich lat studiów.

Spełnienie tych dodatkowych kryteriów powoduje priorytetowe traktowanie kandydatów w procesie rekrutacji i na podstawie przeprowadzonych z tymi osobami wywiadów telefonicznych 10 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w III edycji. O wyniku rekrutacji poinformujemy wszystkich drogą mailową, a już w marcu dla wybranej dziesiątki uczestników rozpoczną się szkolenia i indywidualne spotkania coachingowe.

Wszystkim, którzy nadesłali do nas formularze zgłoszeniowe serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń na kolejną edycję. Nabór rozpoczniemy od sierpnia, o czym z pewnością będziemy jeszcze przypominać w kolejnych newsletterach. Zachęcamy też Państwa do przesyłania nam informacji o zainteresowaniu rekrutacją do IV edycji. Nasz adres to: projekty@integralia.pl, a w temacie proszę wpisywać: „projekt – UG”.

Ostatnio modyfikowane: 29.02.2012Pozostałe artykuły w tym dziale