POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ciąg dalszy szkoleń oraz sylwetka kolejnego trenera

Pod koniec marca odbyły się kolejne szkolenia dla uczestników projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie miało na celu uświadomienie jego uczestnikom, jak istotną rolę odgrywa planowanie, wyznaczanie hierarchii zadań i priorytetów, metody eliminacji „złodziei czasu” oraz umiejętność wyznaczania celów i metod ich realizacji. Uczestnicy szkolenia nabyli i przećwiczyli umiejętności dotyczące planowania, zasad organizacji czasu własnego, określania zadań pilnych i ważnych oraz nawyków wspierających efektywne działanie. Poznali też narzędzia użyteczne w procesie planowania i określania celów. Szkolenie „Twórcze rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem” dostarczyło uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące technik twórczego rozwiązywania problemów (m.in. burza mózgów). Ponadto, mogli oni poznać bariery utrudniające twórcze myślenie i sposoby ich przezwyciężania oraz techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, takie jak ćwiczenia oddechowe, wizualizacja czy relaksacja.


Obydwa szkolenia prowadziła pani Magdalena - psycholog (specjalizacja psychologii pracy, organizacji i zarządzania), trener i coach, właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych, takich jak skuteczne zarządzanie sobą w czasie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja i budowanie zespołu. Wyznaje zasadę, że każdy z nas posiada określony talent, zaś sztuką jest odkrycie go w sobie i jak najefektywniejsze wykorzystanie – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prywatnie pani Magdalena jest miłośniczką dobrej muzyki, odkrywania świata poza utartymi szlakami i kreowania słodkich przepisów kulinarnych.

Ostatnio modyfikowane: 17.04.2012Pozostałe artykuły w tym dziale