POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ciąg dalszy szkoleń oraz sylwetka kolejnego trenera

W ostatni weekend uczestnicy projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brali udział w ciekawym szkoleniu pt. „Asertywność w kontaktach zawodowych”.

Głównym celem tego szkolenia jest nabywanie lub zwiększanie umiejętności zachowań asertywnych w kontaktach zawodowych. Aby to osiągnąć uczestnicy poznają znaczenie granic psychologicznych w życiu człowieka, konsekwencje łamania ich oraz konsekwencje braku umiejętności ich obrony. W trakcie zajęć jest możliwość poznania zasad asertywności jak również różnic pomiędzy zachowaniem uległym, agresywnym oraz asertywnym. Poprzez zadania warsztatowe uczestnicy mogli zwiększyć świadomość własnej przestrzeni psychologicznej i praw z niej wynikających. Ponadto, poznając oraz ćwicząc różne techniki asertywności, uczestnicy mogli zwiększyć swoje umiejętności wykorzystania ich w sytuacjach zawodowych.

Trenerem prowadzącym zajęcia z asertywności jest pani Jolanta - psycholog, certyfikowany doradca Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń metodami warsztatowymi z zakresu rozwoju osobistego oraz psychologii pracy. Podczas kilkuletniej współpracy z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej brała udział w realizacji projektów dla osób bezrobotnych. W ramach projektów opracowała i wykonywała motywacyjny program szkoleniowy dla beneficjentów oraz prowadziła warsztaty motywacyjne i wsparcie indywidualne.
Od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego wspierając osoby chore oraz ich opiekunów. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Prowadząc prywatną praktykę kieruje się całościowym ujęciem osoby oraz jej odniesieniem do wyznawanych wartości.

Ostatnio modyfikowane: 11.05.2012Pozostałe artykuły w tym dziale