POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Staże

W ostatni weekend uczestnicy III edycji Zadania nr 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG realizowanego w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyli swój udział w szkoleniach grupowych. Ostatnie warsztaty dotyczyły skutecznych metod poszukiwania pracy i sposobów selekcji kandydatów w procesie rekrutacji oraz wolontariatu, który może być udanym startem do kariery zawodowej. Z pewnością wiedza i umiejętności nabyte podczas tych szkoleń pomogą w przyszłości naszym beneficjentom w znalezieniu satysfakcjonującej ich pracy, a już wkrótce dobrą okazją do sprawdzenia nabytych umiejętności w praktyce będą staże.

Studenci biorący udział w II edycji, których staże już się zakończyły albo właśnie dobiegają końca bardzo docenili ten element projektu. Potwierdza to jedna z uczestniczek, która cały projekt, a szczególnie staż ocenia bardzo pozytywnie. Forma odbywania stażu była profesjonalna. Wykonywałam takie same zadania jak pozostali pracownicy firmy. Byłam angażowana w te same projekty, co reszta zespołu. Mogłam w każdej chwili liczyć zarówno na pomoc opiekuna stażu jak i całego zespołu z teamleaderem na czele. Nauczyłam się wielu rzeczy dzięki szkoleniom, specjalnemu programowi dla początkujących organizowanym w firmie, oraz dzięki wsparciu każdego członka zespołu. To, w jaki sposób przebiegał staż, przekroczyło moje oczekiwania. Jestem pewna, że wpłynie on znacząco na dalszy przebieg mojej drogi zawodowej.

Mamy nadzieję, że uczestnicy III edycji również będą zadowoleni ze swoich staży i dzięki nim zyskają niezwykle cenne doświadczenie zawodowe, a także, o ile zaprezentują się z jak najlepszej strony, może się zdarzyć, że dostaną szansę na kontynuowanie współpracy w firmie bądź instytucji oferującej staż.

Ostatnio modyfikowane: 31.05.2012Pozostałe artykuły w tym dziale