POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Początek wakacji

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego już 2 lipca oficjalnie rozpoczynają się wakacje letnie i z tej okazji w imieniu Fundacji grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia realizującej zadanie 5 w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego chcieliśmy życzyć wszystkim studentom wypoczynku, pięknej pogody oraz wielu udanych wyjazdów.

Dla uczestników Projektu czas wakacji niewątpliwie będzie jednak pracowitym okresem, gdyż właśnie przez najbliższe miesiące będą trwały staże. W tej edycji uczestnicy będą je realizowali u bardzo różnych pracodawców zarówno w korporacjach jak i w mniejszych przedsiębiorstwach (takich jak np. LPP S.A., Grupa Lotos, Ergo Hestia, Fota S.A. czy J.S. Hamilton Ltd.), a także w instytucjach naukowych, kulturalnych czy fundacjach (takich jak np. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, Instytut Kultury Miejskiej czy Fundacja „Między słowami”). Mamy nadzieję, że dobrze dopasowane pod kątem wykształcenia, zainteresowań i predyspozycji staże naszych uczestników dadzą im nie tylko cenne doświadczenie w pracy w wybranym przez siebie zawodzie, ale też mogą być świetnym startem do ich przyszłej kariery zawodowej.

Z kolei pracodawcy zyskają dzięki stażom kompetentnych i zmotywowanych pracowników, którzy poprzez program szkoleniowo-coachingowy Fundacji Integralia posiedli odpowiednie umiejętności pomocne im w funkcjonowaniu w nowoczesnym i wymagającym środowisku pracy. Być może też niektórzy stażyści, po tym jak korzystnie zaprezentują się pracodawcy podczas stażu, otrzymają propozycję kontynuowania współpracy, co miało już miejsce w poprzednich edycjach.

Przypominamy, że staże są w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zarówno stażysta jak i opiekun stażysty otrzymują wynagrodzenie za staż. Staże trwają łącznie 150 godzin i mogą być zrealizowane w ciągu jednego miesiąca lub mogą odbywać się w dłuższym okresie, a termin jest dopasowany do możliwości zarówno pracodawcy jak i stażysty.

Zespół projektowy Fundacji grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

Ostatnio modyfikowane: 02.07.2012Pozostałe artykuły w tym dziale