POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Fundacja Integralia - Partner Uniwersytetu Gdańskiego

Trwa III edycja projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie 5 w tym projekcie – „Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG” jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego realizuje Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, której działalność chcielibyśmy przedstawić nieco szerzej.

Fundacja Integralia powstała w maju 2004 roku. Jeszcze w tym samym roku pierwsze osoby niepełnosprawne znalazły pracę w centrum kontaktów z klientem Grupy Ergo Hestia – ProContact - w Sopocie. Kolejne lata przyniosły następne zatrudnienia (przez 8 lat naszej działalności, w Fundacji zatrudniono ok. 40 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności). Fundacja nieustannie przygotowuje nowe stanowiska pracy, które są systematycznie oddawane kandydatom z niepełnosprawnością. Misją organizacji jest bowiem grono dobrze oprzyrządowanych, wykształconych, samodzielnych osób, które mimo kłopotów ze zdrowiem, doskonale radzą sobie na otwartym rynku pracy, stanowiąc konkurencję dla ludzi o podobnych kwalifikacjach.

Kolejnym celem Fundacji jest współpraca z uczelniami wyższymi i innymi pracodawcami, która ma umożliwić najzdolniejszym osobom niepełnosprawnym start do zawodowej kariery. Fundacja Integralia działając jako agencja pośrednictwa pracy, na podstawie certyfikatu otrzymanego 31 sierpnia 2005, prowadzi i stale aktualizuje bazy danych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, pozyskuje pracodawców i publikuje oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz przeprowadza wstępną selekcję kandydatów pod kątem otrzymywanych propozycji. Już ponad 70 takich osób znalazło zatrudnienie dzięki wysiłkom Fundacji. 

Fundacja Integralia świadczy także usługi w zakresie informacji dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością, przystosowywania stanowisk pracy, korzyści płynących z realizowania zatrudnienia wspieranego, przepisów prawa pracy i innych związanych z integracją zawodową osób niepełnosprawnych. Jest więc w stanie przygotować pracodawcę, który nie miał jeszcze doświadczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wdrożenia i utrzymania takiego zatrudnienia.

Fundacja prowadziła i nadal prowadzi, obecnie głównie w ramach realizowanych projektów unijnych szereg szkoleń dla osób z niepełnosprawnością, w tym m.in. w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”. Fundacja prowadzi ponadto szkolenia dla personelu trójmiejskich uczelni wyższych, instytucji kulturalnych, pracowników urzędów publicznych, w celu zaznajomienia ich z problematyką niepełnosprawnych studentów, klientów, odbiorców. Dzięki nim, stara się znieść bariery i obalić stereotypy często utrudniające prawidłowe wykonywanie pracy, jak i wypracowanie w sobie właściwego podejścia do niepełnosprawnych osób korzystających z ich usług. Integralia została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych uzyskując tym samym wiarygodność, na której bardzo jej zależy. Przeszkoliła do tej pory ok. 170 osób z niepełnosprawnością.

Dbając o likwidowanie barier mentalnych, architektonicznych i innych, które stają na drodze do pełnej asymilacji osób z niepełnosprawnością w zwyczajnym środowisku pracy, Fundacja przeprowadza audyt najczęściej odwiedzanych obiektów kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych i podejmuje praktyczne działania zmierzające ku likwidacji i poprawie tego, co zostało uznane za nieprawidłowe.

Fundacja utrzymuje się w dużym stopniu ze środków zebranych od osób, które zdecydowały się przeznaczyć na jej działalność 1% swojego podatku.  Środki otrzymane w roku ubiegłym spożytkowane zostały głównie na szerzenie społecznej świadomości dotyczącej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Samoistnie stało się to kolejnym ważnym filarem naszej aktywności – obok zatrudniania, prowadzenia agencji pośrednictwa pracy, organizowania szkoleń i doradztwa zawodowego dla naszych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy z naszą Fundacją, a niepełnosprawnych studentów UG gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”. Rekrutacja do IV edycji rozpocznie się już pod koniec sierpnia i potrwa do 11 października, a o jej szczegółach będziemy Państwa informować już wkrótce.

Ostatnio modyfikowane: 30.01.2013Pozostałe artykuły w tym dziale