POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rozpoczynamy rekrutację do IV edycji projektu

Fundacja grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia realizuje zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Właśnie rozpoczynamy nabór do IV edycji. Więcej informacji na temat projektu oraz aktualny formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www projektu:

http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/profesjonalisci/pl/zadania--zad_5_program_szkolen_i_stazy_dla_studentow_niepelnosprawnych_ug/

Można też do nas napisać na adres projekty@integralia.pl, dodając w temacie dopisek „projekt UG”,  a my chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Informujemy, że prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 11 października do godz. 12.00 na adres: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG” (decyduje data wpływu do Fundacji).

Aby przybliżyć Państwu to jak wygląda w projekcie cykl szkoleń, poniżej prezentujemy ciekawy tekst pt. „Sekundy do Gdyni” napisany przez jednego ze studentów, który w niezwykle oryginalny sposób opisuje swoje wspomnienia ze szkoleń, w których brał udział w ramach III edycji projektu.

Niedzielne poranki bywają mgliste. Szczególnie wczesną wiosną. Ma to swój urok, kiedy nawet doskonale znając drogę i wiedząc, dokąd chcemy dojść, czujemy, że błądzimy. Będąc tym, który znał cel swojej drogi, mogłem czerpać trochę nad-rzeczywistą przyjemność z cichej i wilgotnej tajemnicy czekającej trzy kroki przede mną. Marsz kończył się na łagodnym podjeździe, po przejściu rozsuwających się drzwi, concierge kłaniał się ze słowami powitania, dalej, korytarzem z granitową posadzką i kanapami typu chesterfield, teraz z kolei ja, kłaniam się pani kioskarce i od wejścia do sali konferencyjnej - „Gdynia”, dzieli mnie pewnie, siedem sekund.

Szczerze cieszyłem się, że przez bez mała trzy miesiące każdy sobotni i niedzielny poranek mogłem rozpoczynać w taki sposób. Co tygodniowe szkolenia rozpoczynały się o godzinie dziewiątej, a kończyły z wybiciem piątej po południu. Pierwsze słowa każdego prowadzącego dotyczyły finansowania ze środków Unii Europejskiej, co było skądinąd dosyć zabawnym, wymogiem formalnym. Rytm zajęć wyznaczała osobowość trenera oraz rozpisany grafik przewidujący piętnastominutowe przerwy i jedną, godzinną na obiad. To zwyczajnie ćwiczenia, były kluczem metody pedagogicznej. Chyba i dobrze, że program nie przewidywał klasycznego, akademickiego wykładu. Dziesięć pogodnych osób, silnych indywidualności, przez ponad sto godzin, razem się uczyło, śmiało i bawiło. Byłem jedną z nich. Nie idę we mgle.

10 osób spośród niepełnosprawnych studentów UG już wkrótce będzie mogło osobiście się przekonać jak wyglądają nie tylko opisane powyżej szkolenia, ale także oferowane w ramach projektu coachingi i staże.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!!!

Ostatnio modyfikowane: 30.01.2013Pozostałe artykuły w tym dziale