POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Trwa rekrutacja do IV edycji

Fundacja grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia jako partner Uniwersytetu Gdańskiego realizuje zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tej pory w ramach rekrutacji do IV edycji wpłynęło zaledwie kilka zgłoszeń, a czasu jest coraz mniej, gdyż prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 11 października do godz. 12.00 na adres: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG” (decyduje data wpływu do Fundacji).

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualny formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www projektu: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/profesjonalisci/?id_cat=8&id_art=54

Poniżej prezentujemy kolejne opinie uczestników poprzednich edycji, które mamy nadzieję zachęcą Państwa do nadsyłania do nas zgłoszeń i wzięcia udziału w tym kompleksowym projekcie zapewniającym ciekawy pakiet szkoleń, indywidualne sesje coachingowe oraz odpłatne staże.

Studentka biorąca udział w II edycji twierdzi: „Całość prowadzonych szkoleń oceniam bardzo dobrze. Zajęcia pomogły mi m.in. zweryfikować swoje cele osobiste i zawodowe oraz ustalić priorytety.” A inna z kolei dodaje: „Bardzo interesujące okazały się również niektóre tematy szkoleń. Cenne wskazówki trenerów jak i doświadczenia kolegów i koleżanek, przyczyniły się do mojego wewnętrznego rozwoju. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat przebiegu rekrutacji, autokreacji, organizacji czasu. Dzięki wielu ciekawym jak również zaskakującym zadaniom, muszę przyznać ze zdumieniem, rozwinęłam swoją kreatywność. To była świetna zabawa, a do tego nauczyłam się lepiej organizować swój czas.:)”

Cennym elementem, szczególnie dla studentów stojących przed wyborem swojej przyszłej drogi zawodowej jest coaching, o którym uczestnicy mówili tak: „Coaching spełnił moje oczekiwania i pomógł mi w dowartościowaniu swojej osoby, uświadomił swoje atuty i zawodowe doświadczenie.” „Projekt „Kształcimy profesjonalistów” to bardzo interesująca alternatywa dla studentów, którzy już w trakcie okresu studiowana myślą o podjęciu pracy. Projekt umożliwił mi wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniach podczas stażu. Najcenniejszym doświadczeniem był dla mnie indywidualny coaching. Stworzony profil kompetencji wskazał mi kierunki mojej kariery zawodowej. Małe grupy warsztatowe, indywidualny coaching, staż z opiekunem to świetne przygotowanie do przyszłej pracy.”

O tym, że doświadczenie jest potrzebne i ma dużą wartość dla pracodawców nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Docenili to także uczestnicy projektu: „Uważam, że projekt to bardzo dobra forma do doskonalenia swoich umiejętności, jak również możliwość odbycia ciekawego stażu, który może być startem do kariery zawodowej.”

A zatem, wykażcie się aktywnością i nie traćcie swojej szansy - już dziś wyślijcie do nas zgłoszenie, pamiętając o tym, że „projekt UG dla osób niepełnosprawnych organizowany przez Fundację Grupy Ergo Hestia Integralia to bardzo fajna sprawa. Dzięki temu mobilizuje nas "niepełnosprawnych" do aktywnego działania na rynku pracy.”- jak przekonuje uczestniczka II edycji.

Ostatnio modyfikowane: 28.09.2012Pozostałe artykuły w tym dziale