POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rekrutacja do IV edycji

Trwa proces rekrutacji w ramach IV edycji zadania 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że do dnia 11 października do Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA wpłynęły 33 formularze zgłoszeniowe, które są obecnie analizowane pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów. Przypominamy, że pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby posiadające:

  1. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. status studenta ostatnich lat studiów.

Spełnienie tych dodatkowych kryteriów powoduje priorytetowe traktowanie kandydatów w procesie rekrutacji i na podstawie przeprowadzonych z tymi osobami wywiadów telefonicznych 10 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w IV edycji. O wyniku rekrutacji poinformujemy wszystkich drogą mailową, a już pod koniec października dla wybranej dziesiątki uczestników rozpoczną się indywidualne spotkania coachingowe, a następnie także szkolenia, z których pierwsze odbędzie się 3 listopada.

Wszystkim, którzy nadesłali do nas formularze zgłoszeniowe serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy chętnych do przesyłania zgłoszeń na kolejną edycję. Nabór rozpoczniemy już w lutym, o czym z pewnością będziemy jeszcze przypominać w kolejnych newsletterach. Zachęcamy też Państwa do przesyłania nam informacji o zainteresowaniu rekrutacją do V (ostatniej) edycji. Nasz adres to: projekty@integralia.pl, a w temacie proszę wpisywać: „projekt – UG”.

Ostatnio modyfikowane: 15.10.2012Pozostałe artykuły w tym dziale