POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Opis przedsięwzięcia

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do podjęcia pracy studentów z niepełnosprawnością z Uniwersytetu Gdańskiego.

Beneficjenci

Niepełnosprawni studenci ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zaplanowano udział 50 uczestników – po 10 w każdej z 5-ciu edycji.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Terminy

I edycja: luty 2011 – wrzesień 2011

II edycja: październik 2011 – kwiecień 2012

III edycja – marzec 2012 – październik 2012

IV edycja – październik 2012 – kwiecień 2012

V edycja – marzec 2013 – wrzesień 2013

Dokładne terminy szkoleń będą ustalone po procesie rekrutacji. W zależności od ilości zgłoszeń szkolenia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w weekendy, szkolenia dla studentów niestacjonarnych w pon-pt.

W trakcie każdego 8-godzinnego dnia szkoleniowego zapewniony będzie ciepły posiłek i przerwy kawowe.

Trenerzy

Zajęcia będą prowadzone przez trenerów mających doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów z udziałem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Metodypracy

Wykłady, warsztaty, case study, ćwiczenia symulacyjne, scenki, zadania praktyczne, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej i analiza napisanego CV, testy, dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna, praca w grupie, ćwiczenia indywidualne, zadania domowe.

Celprzedsięwzięcia

SZKOLENIA (120 godzin szkoleniowych)

Trening komunikacji interpersonalnej i sztuka negocjacji (32 godziny)

 • Nauczenie się i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • Uruchomienie i rozwijanie własnych zasobów
 • Zwiększenie świadomości oraz wzrost efektywności osobistej w zakresie umiejętności komunikacyjnych oraz technik negocjacyjnych
 • Umiejętność odnajdowania swoich mocnych i słabych stron
 • Budowanie poczucia własnej wartości na przyszłym stanowisku pracy

Autokreacja – sztuka prezentacji, prowadzenie spotkań i savoir-vivre w biznesie (24 godziny)

 • Zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do zaprezentowania własnej osoby w środowisku pracy i kontaktach biznesowych
 • Nabycie umiejętności kreowania własnego wizerunku
 • Ukształtowanie postawy i obycia w biznesowym środowisku pracy
 • Poznanie zasad savoir-vivre biznesowego

Skuteczne zarządzanie sobą w czasie (8 godzin)

 • Rozwinięcie umiejętności gospodarowania czasem w zgodzie z priorytetami, indywidualnymi predyspozycjami, przy wykorzystaniu planowania.

Asertywność w kontaktach zawodowych (16 godzin)

 • Rozwinięcie postawy asertywnej poprzez ćwiczenie wybranych umiejętności asertywnych, użytecznych w kontaktach zawodowych i walce ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności.

Twórcze rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem (8 godzin)

 • Nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Poznanie metod rozwijania kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Prawo pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pracowników z niepełnosprawnością (6 godzin)

 • Przekazanie wiedzy na temat zagadnień prawa pracy i uświadomienie uczestnikom uprawnień wynikających z posiadanego statusu osoby niepełnosprawnej

Skuteczne metody poszukiwania pracy i sposoby selekcji kandydatów w procesie rekrutacji (16 godzin)

 • Przygotowanie uczestników do poruszania się po rynku pracy
 • Nabycie umiejętności skutecznego przejścia przez proces rekrutacji
 • Poznanie metod weryfikacji kandydatów
 • Poznanie metod skutecznego poszukiwania pracy
 • Przygotowanie uczestników do tego, czego można się spodziewać w trakcie procesu rekrutacji

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne (2 godziny)

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowania CV oraz listu motywacyjnego

Emisja głosu (8 godzin)

 • Poznanie metod pracy z głosem i eliminacji napięć w ciele
 • Odkrycie właściwego sposobu oddychania
 • Opanowanie podstaw zarządzania aparatem mowy
 • Nabranie swobody we władaniu głosem, obniżeniu i jego udźwięcznieniu

PROFESJONALNY COACHING (20 godzin)

 • Indywidualny Proces Szkoleniowy połączony z indywidualną diagnozą potencjału uczestników podpartą wykorzystanym narzędziem interaktywnym do mierzenia potencjału (NOWOŚĆ – profesjonalne narzędzie wykorzystywane na co dzień przez duże korporacje umożliwia szybkie przetworzenie danych i wygenerowanie raportu, określającego typ osobowości)
 • Stworzenie profilu kompetencyjnego
 • Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego zgodnej z potencjałem uczestnika

PRACA

 • Odbycie płatnego, 150-godzinnego stażu będącego startem do zawodowej kariery
 • Staże będą się odbywać w firmach powiązanych lub współpracujących z Grupą Ergo Hestia.
 • Przydzielenie do konkretnych przedsiębiorstw nastąpi na podstawie wypracowanych profili kompetencyjnych
 • Staż jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wynagrodzenie do 35 zł brutto za godzinę

Organizator

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA została powołana do życia w 2004 roku przez Grupę Ergo Hestia. Zgodnie z przesłaniem deklaracji UE nasza organizacja realizuje zasadę szacunku dla różnorodności jako istoty społeczeństwa obywatelskiego, otwartego dla osób z niepełnosprawnością. 

Głównym celem działalności Fundacji jest przygotowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także przygotowanie niepełnosprawnych kandydatów do wejścia na otwarty rynek pracy. Obecnie sama Fundacja zatrudnia 15 osób z niepełnosprawnością, a przez ponad 6 lat jej działalności przewinęło się przez nią łącznie 34 pracowników, którzy z sukcesem odnaleźli się na otwartym rynku pracy. W całej Grupie Ergo Hestia pracują 54 osoby niepełnosprawne.

Integralia współpracuje blisko z uczelniami wyższymi, urzędami pracy, innymi organizacjami oraz pracodawcami, by umożliwić osobom niepełnosprawnym start do zawodowej kariery. Prowadzi także Agencję Pośrednictwa Pracy i jest wpisana do rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Adres: Sopot, ul. Hestii 1
Tel. 58 555 60 90
e-mail: projekty@integralia.pl

(w przypadku wiadomości dotyczących projektu w temacie prosimy dodać dopisek „-UG”)

www: Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

www: www.gotowinasukces.pl

www: www.integralia.pl

Ostatnio modyfikowane: 24.02.2011Pozostałe artykuły w tym dziale