POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Kolejne szkolenia i sylwetka trenera

W weekend 24-25 listopada odbyły się kolejne szkolenia dla uczestników IV edycji Zadania 5 - Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG realizowanego w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już niedługo odbędą się następne spotkania z cyklu pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”. Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie ma na celu uświadomienie jego uczestnikom, jak istotną rolę odgrywa planowanie, wyznaczanie hierarchii zadań i priorytetów, metody eliminacji „złodziei czasu” oraz umiejętność wyznaczania celów i metod ich realizacji. Studenci biorący udział w tej edycji również będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności dotyczące planowania, zasad organizacji czasu, określania zadań pilnych i ważnych oraz nawyków wspierających efektywne działanie. Poznają też narzędzia użyteczne w procesie planowania i określania celów. Ponadto, uczestnicy szkolenia „Twórcze rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem” będą mogli poznać bariery utrudniające twórcze myślenie i sposoby ich przezwyciężania, a także techniki twórczego rozwiązywania problemów (m.in. burza mózgów) oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, takie jak ćwiczenia oddechowe, wizualizacja czy relaksacja.

Obydwa szkolenia poprowadzi pani Magdalena - psycholog (specjalizacja psychologii pracy, organizacji i zarządzania), trener i coach, właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych, takich jak skuteczne zarządzanie sobą w czasie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja i budowanie zespołu. Wyznaje zasadę, że każdy z nas posiada określony talent, zaś sztuką jest odkrycie go w sobie i jak najefektywniejsze wykorzystanie – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prywatnie pani Magdalena jest miłośniczką dobrej muzyki, odkrywania świata poza utartymi szlakami i kreowania słodkich przepisów kulinarnych.

Ostatnio modyfikowane: 29.11.2012Pozostałe artykuły w tym dziale