POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Życzenia

W imieniu Fundacji grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia realizującej zadanie 5 - Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG realizowanego w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia pogodnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2013 roku.

Uczestnikom Projektu życzymy ponadto efektywnych sesji coachingowych oraz satysfakcji z udziału w programie szkoleń „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”. Mamy nadzieję, że umiejętności nabyte podczas tych szkoleń oraz indywidualne wsparcie coacha kariery pozwolą naszym beneficjentom zwiększyć wiarę we własne możliwości, a także okażą się pomocne podczas zaplanowanych na przyszły rok staży. Wierzymy, że dobrze dopasowane pod kątem wykształcenia, zainteresowań i predyspozycji staże naszych uczestników dadzą im nie tylko cenne doświadczenie w pracy w wybranym przez siebie zawodzie, ale też mogą być świetnym startem do ich przyszłej kariery zawodowej.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Zespół projektowy Fundacji grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

Ostatnio modyfikowane: 14.12.2012Pozostałe artykuły w tym dziale