POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Kolejne szkolenia w Nowym Roku

Trwa nadal IV edycja Zadania 5 - Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG realizowanego w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już w Nowym Roku odbędą się następne spotkania z cyklu pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”, w tym ciąg dalszy warsztatów z autokreacji – sztuki prezentacji, prowadzenia spotkań i savoir-vivre w biznesie, w ramach których uczestnicy m.in. przygotowują i przedstawiają na forum grupy krótkie prezentacje na swój temat. Jest to niewątpliwie świetna okazja do sprawdzenia i wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniach w praktyce, a doświadczenie to może się okazać niezwykle przydatne podczas staży, gdzie także od stopnia w jakim każdy z uczestników posiadł sztukę autoprezentacji może zależeć to czy dany pracodawca zaproponuje stażyście kontynuowanie współpracy już po zakończeniu stażu.

Warto więc zapoznać się bliżej nie tylko z tajnikami autoprezentacji, ale również z zasadami savoir-vivre w biznesie. Samo pojęcie savoir-vivre oznacza dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie, a na szkoleniu z autokreacji uczestnicy szkolenia m.in.:

  1. dowiedzą się co zrobić, by wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie;
  2. poznają zasady przedstawiania się, powitań, przechodzenia na „ty” czy prawidłowej wymiany wizytówek;
  3. nauczą się jak sprawnie przygotować profesjonalną korespondencję;
  4. dowiedzą się czym jest netykieta;
  5. otrzymają wskazówki jak korzystać z telefonu i jak zrobić dobre wrażenie przez telefon.

Te i wiele innych ważnych tematów omawianych na szkoleniu z pewnością mogą się przydać w życiu zawodowym jak i osobistym. Mamy też nadzieję, że wiedza i umiejętności nabyte podczas tego typu szkoleń zaprocentują w przyszłości i ułatwią naszym beneficjentom realizację ich celów zawodowych.

Ostatnio modyfikowane: 02.01.2013Pozostałe artykuły w tym dziale